IV. celorepublikový sněm Unie ROSKA

Dne 10. a 11. listopadu se v Praze uskuteční 4. celorepublikový sněm Unie ROSKA...

1. Co to je?: Celorepublikový sněm je nejvyšším orgánem celého občanského sdružení Unie Roska -české MS společnosti. Letošní sněm se koná pod záštitou paní Doc. MUDr. Evy Havrdové,CSc.

2. Periodicita: Sněm se koná jednou za čtyři roky. Minulý sněm byl v roce 2001.

3. Termín konání: 10. a 11. listopadu 2005

4. Místo konání: Praha, Konferenční centrum BOHEMIA pražského PARKHOTELU, Veletržní 20, 170 00 Praha 1

5. Účastníci: Delegáti (zástupci členů), bude-li třeba jejich doprovod, pracovníci zabezpečující vlastní organizaci sněmu pokud nejsou delegáty, tuzemští a zahraniční hosté

6. Počty účastníků: Delegáti – 80, jejich doprovod- 5, organizátoři- 3, tuzemští hosté- 15, zahraniční hosté- 10.

7. Struktura účastníků: Delegáti jsou členové Rosky a zastupují členskou základnu ze všech regionů s 3.000 členy – přítomní budou delegáti ze všech 14 krajů České republiky, kteří byli zvoleni na Regionálních valných hromadách konaných v roce 2005, organizátor zajistí tlumočení po celé jednání podle potřeby z češtiny do angličtiny a opačně, mezi domácími hosty předpokládáme účast zástupců partnerských lékařských MS Center, významných osobností, státní správy a zastupitelských orgánů, České rady humanitárních organizací, Národní rady ZP ČR, farmaceutických firem případně popř. nejvýznamnějších sponzorů, zahraniční hosté budou z mezinárodní federace MSIF v Londýně, z Evropské MS platformy EMSP v Bruselu, Mezinárodního výboru osob s MS-PwMSIC, zahraničních MS společností, případně IMAB a dalších.

8. Program:

Čtvrtek 10. listopadu 2005 – Předsedající: Ing. Jaroslav Zika
10,00-12,00 Registrace účastníků
12,00-13,30 Oběd
13,30-13,45 Úvod, volba mandátové, návrhové a volební komise – Jaroslav Zika
13,45-14,30 Léčba RS v České republice – Eva Havrdová
14,30-15,30 Z mezinárodního výboru osob s RS PwMSIC, Principy kvality života lidí s RS –Sue Tilley
15,30-16,15 Přestávka
16,15-16,45 Jak žijí v Polsku lidé s RS – Izabela Odrobinská
16,45-17,20 Spolupráce Domova sv. Josefa s Roskou – včera, dnes a zítra – Lukáš Holub
17,20-18,00 Program Microsoftu pro Rosku
18,00-19,30 Večeře
20,00-24,00 Společný večer s kapelou a tancem

Pátek 11. listopadu 2005 – Předsedající: PhDr. Jana Grabařová
9,00-9,10 Úvod – Jana Grabařová
9,10-10,00 Zpráva o činnosti – Jaroslav Zika
10,00-10,50 Nové poznatky v léčbě RS – Eva Havrdová
10,50-11,20 Přestávka
11,20-11,35 Zpráva o hospodaření – Pavel Blahák
11,35-11,50 Revizní zpráva – Antonín Krs
11,50-12,30 Zprávy z regionů Roska – Účastníci
12,30-13,20 Volba výkonné rady a revizní komise – Volební komise
13,20-14,50 Oběd
14,50-15,40 Diskuze, vystoupení hostů – Účastníci
15,40-15,55 Usnesení – Návrhová komise
15,55-16,00 Závěr – Jaroslav Zika

Jednání bude v češtině nebo angličtině-vzájemný překlad zajištěn.
Průběžně prezentace Schering, Serono, Sanofi-aventis, Richter Gedeon Rt., Unie Roska a DSJ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami