Prohlášení osob s diagnózou roztroušená skleróza k zavedení nákupů léků nemocnicemi

PRAHA, Pacientské organizace osob s diagnózou RS se oficiálně vyjádřily k převzetí dodávek léků nemocnicemi...

V Praze dne 22. listopadu 2005

Léčba interferonem beta a glatiramer acetátem byla v letech 1993-6 zavedena ve všech vyspělých státech světa jako léčba první volby pro roztroušenou sklerózu. V posledních 5 letech je stále více vědeckých podkladů pro zahájení léčby co nejdříve po stanovení diagnózy.

V ČR se tyto léky užívají od r. 1996 s pozvolným nárůstem počtu léčených pacientů kolem 75-100 za čtvrtletí. Pro zajištění průhlednosti systému schválila Česká Neurologická společnost ČLS JEP kriteria pro léčbu, která musí být pro jednání komise o úhradě léků doložena. Tato kriteria jsou oproti EU diskriminační a neumožňují léčbu choroby na jejím začátku, ale přesto umožnila pozvolný nárůst léčby – a tím oddálení invalidity – u mnoha pacientů v ČR.

Vysoká cena léků byla ošetřena tzv. centrálními nákupy, které umožňovaly nasmlouvání co nejnižší ceny pojišťovnami a farmaceutickými firmami. Ministerstvo zdravotnictví ustanovilo centra pro RS, v nichž jsou pacienti sledováni podle jednotného protokolu a lze tedy činit i závěry o účinnosti léčby a práceschopnosti pacientů při této léčbě. Jedná se převážně o mladé pacienty, práceschopnost je tedy velmi vysoká a zajišťuje tak ekonomickou návratnost drahých léků.

Centrální nákupy zajišťovaly přísun léků na schválené pacienty na jednotlivá Centra pro RS. Těchto center je v současnosti 13. Byl jasný přehled o indikovaných pacientech a byla kontrola, že splňují kriteria stanovená Českou neurologickou společností.

Převzetí dodávek léků nemocnicemi znamená:

1) ekonomické ztráty vzniklé snížením množstevních slev, které lze realizovat centrálními nákupy

2) ohrožení nárůstu pacientů léčených celosvětově doporučenou léčbou (není zajištěn nárůst finančních prostředků na tyto léky a není jasné, kdo bude rozhodovat, zda pacienti splňují indikační kriteria – rozpadnutí těchto aktivit na mnoho subjektů hrozí vstupem korupce do rozhodování)

3) nezajištěnost podávání léků dosud rozléčeným pacientům (systém vznikal po dobu několika let, už nyní je třeba objednat léky na I. čtvrtletí 2006, nikdo v příslušných nemocnicích nemá podklady pro přípravu objednávek, a objem peněz, který na totéž stačil v loňském roce, nemusí stačit na nákup léků v příštím čtvrtletí, když nákupy budou realizovány jinou cestou).

Navíc je nutno změnit dosavadní kriteria, protože neodpovídají kriteriím v ostatní EU ani současným vědeckým poznatkům. Neumožňují totiž včasnou léčbu všem pacientům, kteří by z ní mohli profitovat.

To, že lidé díky této léčbě zůstávají pracovně činní, lze dokumentovat mnoha případy jak mladých lidí , ale i lidí středního věku, kteří díky včasné léčbě mohou vykonávat plnohodnotně své povolání a žít plnohodnotný život. Vzhledem k tomu, že v současné době je v ČR léčeno léky první volby cca 2500 pacientů a těch, co by mohli být léčeni, je cca 4000, z toho vyplývá, že by tak mohla být zachována pro další pacienty možnost plnohodnotného života, a to včetně možnosti pracovat a přispívat tak k tvorbě hrubého domácího produktu.

Úspory ve zdravotnictví lze nepochybně realizovat humánnějším a ekonomicky výtěžnějším způsobem, než neléčit pacienty, kteří jednak díky léčbě mohou zůstat pracovně činní, a tím přispívat ke tvorbě hrubého domácího produktu nebo zůstat soběstační a udržet určitou kvalitu života.

Pod prohlášení se podepisují:

UNIE ROSKA – česká MS společnost (občanské sdružení), Karel Hrkal, tel. 737 18 57 81, e-mail: rs.centrum@centrum.cz

Klub SMS (občanské sdružení), Marek Tomažič, tel. 602 662 494, e-mail: mtpraha@mtpraha.cz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami