Soutěž “Máme rádi přírodu”

Zúčastněte se fotografické soutěže, kterou vyhlásilo Hnutí Brontosaurus a ...

Hnutí Brontosaurus a Ekocentrum Dúbrava Hodonín vyhlašují 12. ročník celostátní výtvarné, literární a fotografické soutěže Máme rádi přírodu.

„Lidé v magii přírody“, tak zní letošní ústřední téma soutěže Máme rádi přírodu. Autory soutěžních prací by mělo inspirovat k zamyšlení nad vztahem člověka k přírodě, nad našim původem v přírodě, nad dávnou úctou a pokorou lidí před Matkou přírodou. Motto letošního ročníku zní: „Země nepatří člověku, člověk patří Zemi! Otevřeme-li své srdce promluví skrze nás.“

„Jedním z hlavních cílů soutěže je, jako každoročně, přivést děti a mladé lidi k hledání a na-lézání krásy přírody a krajiny, k umění dívat se kolem sebe“ říká Jana Drábková hlavní koordinátorka soutěže z Hnutí Brontosaurus.

Zapojení do soutěže by tak mohlo být pro autory prací prvním impulsem k zamyšlení nad vlastními postoji k přírody a její ochraně. „Věříme, že soutěž alespoň u některých dětí a mladých lidí může být prvním impulsem k dlouhodobějšímu poznávání přírody či zapojení do její ochrany. Právě kvůli tomuto cíli se snažíme všem každoročně autorům poděkovat a opětovně oslovit s další nabídkou aktivit“ pokračuje Jana Drábková.

Soutěž má dlouholetou tradici, letos vyhlašujeme již dvanáctý ročník. Jubilejního desátého ročníku se při příležitosti oslav 30. výročí Hnutí Brontosaurus zúčastnilo bezmála jeden a půl tisíce mladých soutěžících z celé republiky. Loni se sešlo opět téměř 1 300 prací.

Soutěže Máme rádi přírodu se mohou zúčastnit jak děti předškolního věku, tak i děti ze základních a středních škol. Dílčí fotografické soutěže se mohou účastnit všichni zájemci bez omezení věku.

Zájemci v zadání naleznou množství podtémat, které jsou blízké jednotlivým věkovým kategoriím. Menší děti se tak setkají s nejrůznějšími přírodními bůžky či démony, starší pak povedou své výtvarné či literární vyjádření k tématům našeho původu v přírodě či nutnosti boje o přírodu. Fotografická kategorie nabízí mládeži možnost zachytit setkání člověka s přírodou při práci v ní nebo přímo pro ni.

Uzávěrka soutěže je 5. dubna 2006. Výsledky budou vyhlášeny u příležitosti mezinárodního Dne Země. Vítězné výtvarné práce vystavíme v několika prostorách (Hodonín, Mikulčice, Brno a další), literární dílka budou publikovány v tisku. Na vítěze čekají pěkné, zajímavé ceny. Každý účastník obdrží malé poděkování.

Kontaktní osoba: Dalimil Toman, tel. 605 763 112, 544 215 585, email: sekce.brdo@seznam.cz

Hnutí Brontosaurus a BRĎO Vlkani
Orlí 5, Brno, 602 00
sekce.brdo@seznam.cz
Ekocentrum Dúbrava
Červené domky 4A, Hodonín, 621 03
ekocentrum.hodonin@seznam.cz

Důležité termíny:

uzávěrka soutěže – 5.4. 2006
slavnostní vyhlášení výsledků – 29.4.2005, Hodonín
výstava soutěžních prací: vestibul MěÚ Hodonín v rozmezí zhruba 28.4. – 14.5.2005

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami