Handicapovaní studenti v Olomouci najdou pomoc na internetu

OLOMOUC , Po portálu "Poradna" najdou informace ohledně vzdělávání osob se zdravotním postižením a s poruchami komunikace, včetně legislativních informací. Službu zajišťuje Centrum pomoci handicapovaným...

Zdravotně postižení studenti Univerzity Palackého (UP) v Olomouci mohou své problémy řešit pomocí internetu. Na adrese poradna.upol.cz získají informace ohledně vzdělávání osob se zdravotním postižením a s poruchami komunikace, včetně legislativních informací. Službu zajišťuje Centrum pomoci handicapovaným.

“Stránky redigují pracovníci katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UP. Tím je zajištěna nejen jejich odborná kvalita, ale také provázanost s jinými poradenskými, konzultačními a asistenčními aktivitami na olomoucké univerzitě, ale také na jiných vzdělávacích institucích v České republice a v zahraničí,” uvedla dnes Kateřina Vitásková z Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UP.

Portál podle ní mohou využívat nejenom studenti či pedagogové z různých fakult UP a jiných univerzit v ČR, ale i pedagogové ze základních či středních škol, kteří mají zájem o integraci žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Dotazovat či informovat se mohou také rodiče uchazečů o studium nebo přímo sami uchazeči.

Centrum pomoci handicapovaným poskytuje služby především lidem se zdravotním postižením, nejčastěji s postižením zraku či sluchu. Zázemí zde najdou také tělesně postižení nebo studenti se specifickými poruchami učení a s poruchami či obtížemi v komunikaci. Studenti mohou absolvovat klasické přednášky přetlumočené do znakového jazyka či “znakované” češtiny, knihy, skripta či audionahrávky přednášek jim mohou být díky speciálnímu softwaru a tiskárně převedeny do Braillova písma.

Zaměstnanci centra jim také poradí, jak absolvovat přijímací řízení na některou z fakult Univerzity Palackého v takzvaném zvláštním režimu, aby přijímací zkouška nebyla hned první bariérou na univerzitě.

Podle Radka Palaščáka z Univerzity Palackého na fakultách UP studuje zhruba 60 zdravotně handicapovaných studentů. Centrum aktivně spolupracuje asi s 20 posluchači.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami