Petice za práva pacientů

Připojte se svým podpisem k petici za Vaše práva!

P e t i c e

za práva pacientů a dostupnou zdravotní péči

Připojuji se k těmto požadavkům :

Þ Zajistit, aby občanská sdružení pacientů a pojištěnců registrovaná podle zákona, jejichž reprezentanti se neživí poskytováním zdravotní péče, měla přímý vliv na správu a kontrolu systému veřejného zdravotnictví, například uzákoněním jejich práva delegovat své zástupce do správních rad zdravotních pojišťoven,

Þ Zajistit, aby zdravotní péče hrazená z fondů veřejného zdravotního pojištění byla obstarávána s nejvyšší hospodárností tak, aby zároveň byla zachována kvalita i dostupnost péče,

Þ Zabránit omezování dostupnosti, úplnosti a kvality zdravotní péče a léků hrazených solidárně a chybám ministra zdravotnictví, které poškozují občany, zvláště pak chronicky a vážně nemocné pacienty. K chybám ministra lze mj. řadit i to, že toleruje nemocnicím, které přímo řídí, odkládat léčbu pacientů.

Þ Rozhodovat o zásadních změnách ve zdravotnictví na základě věcné argumentace a při respektování námitek a návrhů příjemců zdravotní péče, což lze zajistit zejména změnou legislativních pravidel vlády tak, aby zastoupení zdravotnických subjektů a organizací pacientů jako připomínkujících míst bylo početně vyvážené.

Þ Nepřipustit, aby ministerstvo zdravotnictví a kraje rozhodovaly o zdravotnictví libovolně, bez přesnějších zákonných pravidel a bez účastí zástupců pacientských sdružení.

Þ Odvolat z funkce ministra zdravotnictví Davida Ratha, který ohrožuje pacienty a opovrhuje pravdou i obyčejnou lidskou slušností. Domníváme se, že osoba ministra zdravotnictví by měla být vybrána jako nestranná vůči zdravotníkům i pacientům a dobře připravena na výkon státní správy.

Petiční výbor :

1) Luboš Olejár, Osadní 13, Praha 7 (Svaz pacientů ČR)

2) Jan Jaroš, Keplerova 712/32, Ústí n. Labem (o.s. KOLUMBUS)

3) Vladimíra Bošková, Nad Kajetánkou 28, Praha 6 (Občanské sdružení na ochranu pacientů)

4) Ing. Vladimír Smetana, Větrná 2736/16, Ústí nad Labem (Selfhelp, o.s.)

5) Ing. Roman Honzátko, Stallichova2, Praha 4 (Asociace zástupců pacientů)

Jménem petičního výboru je oprávněn jednat: Luboš Olejár a Ing. Roman Honzátko

Jméno, příjmení (titul) Bydliště podpis

Petiční archy zasílejte na adresu: Svaz pacientů ČR, Sokolská 32, 120 00 Praha 2

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami