Sociální program Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze

PRAHA, Chcete studovat a bojíte se, že to s handicapem nejde?...

V akademickém roce 2004/05 zahájila Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze komplexní systém podpory vysokoškolského studia zdravotně znevýhodněných studentů (vozíčkářů).

Škola má bezbariérový přístup a celkové bezbariérové vybavení, studentům s tělesným handicapem poskytuje, kromě bezplatného studia, bezplatně i osobní počítače vybavené připojením k internetu, diktafony a další pomůcky, zakoupila pro ně studijní literaturu k osobnímu používání, umožňuje jim studovat podle individuálních studijních plánů a přizpůsobuje komunikaci jejich možnostem (elektronická komunikace, studijní materiály na internetu, individuální konzultační hodiny pedagogů apod.).

V rámci programu mezinárodní mobility studentů ERASMUS vyjednala škola s partnerskými univerzitami v Holandsku a v Německu studijní pobyty našich vozíčkářů (v současné době studuje na univerzitě v Německu velmi úspěšně náš student Jiří Němeček).

Tento široce rozvinutý projekt ocenil primátor hlavního města Prahy a poskytl záštitu našemu Dennímu centru, ze kterého vzniklo zařízení jak pro studenty naší školy, tak pro handicapované studenty z jiných vysokých škol v Praze.

Sami studenti – vozíčkáři vytvořili ojedinělý projekt v oblasti dobrovolnické práce.

I přes vlastní zdravotní problémy, navrhli a začali realizovat informačně-poradenskou činnost Denního centra VŠVSMV. Pracují jako dobrovolníci a pomáhají svým handicapovaným kolegům při studiu na vysoké škole. Zapojili se do programu BESIP – bezpečnost silničního provozu pro vozíčkáře.

Začali zajišťovat:
• poskytování kontaktů na vyučující VŠVSMV
• mapování dopravní situace pro studenty – vozíčkáře v Praze
• přehled institucí zajišťujících ubytovací a stravovací služby, osobní asistenci pro handicapované

Za tuto dobrovolnickou činnost získali v roce 2004 cenu Křesadlo udělenou primátorem hlavního města Prahy.

Od začátku akademického roku 2005/06 pracuje v Denním centru vysokoškolsky vzdělaná pedagogická pracovnice ve funkci studijní poradkyně a koordinátorky dobrovolnické činnosti se zaměřením na handicapované studenty.

Kontakt na Denní centrum VŠVSMV: Mgr. Jaroslava Kněnická (knenicka@vsvsmv.cz)

Přehled o studiu studentů s handicapem na VŠVSMV

V roce 2003/04 studovali na VŠVSMV 4 studenti – vozíčkáři
V roce 2004/05 studovalo na VŠVSMV 15 studentů – vozíčkářů
V roce 2005/06 studuje na VŠVSMV 26 studentů – vozíčkářů

Více na http://www.vsvsmv.cz/index.php?Sec=8

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami