Připomínkujte Praktický materiál k postupu MV ČR při registraci občanských sdružení

PRAHA, Připomínkujte materiál, představený nadacím sdruženým ve Fóru dárců...

Začátkem roku NETT představil a k další diskusi nadacím sdruženým ve Fóru dárců i dalším organizacím a subjektům předložil Základní teze pro diskusi o úpravě majetkově právnických osob. Projekt NETT zaměřený na legislativu, která se dotýká veřejného prostoru, se posléze soustředil na problematiku subjektů vzniklých sdružováním.

Jako první z této řady vám předkládá Praktický materiál k postupu MV ČR ve věci registrace občanských sdružení, protože považuje za nutné otevřeně popsat praxi při registraci a změnách stanov občanských sdružení na Ministerstvu vnitra ČR (MV ČR) a prosí vás o připomínky k tomuto materiálu a případně o další informace o vašich zkušenostech z postupu registračního orgánu.

NETT se domnívá, že celkem jednoznačný zákon o sdružování občanů, jehož duch je zcela zřejmý a liberální, je registračním orgánem překrucován. Registrace nebo změna stanov je mnohým subjektům komplikována a celkově je ve společnosti vytvářen pocit, že je nutné provést základní revizi zákona. Doposud existující návrhy novely pak jsou v mnohém daleko méně příznivé pro občanská sdružení. Proto se NETT bude snažit navrhnout na základě tohoto materiálu a vašich připomínek takovou úpravu, která by svévolné zásahy registračního orgánu do procesu registrace vyloučila bez nutnosti měnit nějak zásadně stávající zákon.

Zároveň NETT upozorňuje, že výstupy z loňského projektu Bílá místa, který se zaměřoval na témata vzdělávání, leadershipu, vytváření sítí a generační výměnu v rámci českého neziskového sektoru, jsou vám nyní komplet k dispozici na webové stránce http://nett.aid.cz.

Praktický materiál k postupu MV ČR ve věci registrace občanských sdružení

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami