Josefovské pohlednice pomáhají ereskářům

TRUTNOV, V pondělí 20. března, po nedělním svátku sv. Josefa, prodávali v deseti městech Královéhradeckého a Pardubického kraje studenti středních škol benefiční pohlednice...

V pondělí 20. března, po nedělním svátku sv. Josefa, prodávali v deseti městech Královéhradeckého a Pardubického kraje (Dvůr Králové, Hostinné, Trutnov, Vrchlabí, Hradec Králové, Pardubice, Jičín, Hořice, Náchod, Rychnov nad Kněžnou) studenti středních škol benefiční pohlednice. Studenty bylo možné potkat v ulicích se zapečetěnými pokladničkami se znakem charity. Každý, kdo si koupil pohlednici s jarním motivem v hodnotě 20,- Kč, udělal radost nejen sobě, ale přispěl zároveň na zlepšení života lidí, kteří jsou doživotně odkázáni na pomoc druhých tím, že je tato nemoc upoutala na invalidní vozík.

Prodalo se celkem 3 559 pohledů a celkový zisk z této benefiční akce činil 74 773,- korun. Nejvyšší částku – 19 592,- tisíc korun – shromáždili studenti Gymnázia v Trutnově.

„Výtěžek z této akce nás velmi potěšil“, uvedl Mgr. Lukáš Holub, vedoucí Domova sv. Josefa

„Opět se potvrdila solidarita a vstřícnost lidí, kterým není lhostejný osud zdravotně – handicapovaných spoluobčanů, které roztroušená skleróza často vrhá do izolace od vnějšího světa. Domov sv. Josefa právě i díky podpoře veřejnosti nabízí svým klientům pomoc a podanou ruku v jejich velmi nelehké životní situaci. Peníze využijeme na zkvalitnění provozu a rozvoje Domova sv. Josefa. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kdo si pohlednici koupili, studentům a pedagogům, kteří nám dobrovolně a ochotně pomohli akci uskutečnit a v neposlední řadě firmě Serono Pharma Service, s. r. o. Praha, díky jejímu laskavému přispění byly benefiční pohlednice vytištěny“.

Celkový přehled

Naděje pro Josefa

Název Město celk. výtěžek průměr na kasičku prodáno pohledů počet dvojic
Gymnázium Dvůr Králové n.L. 4 728,5 1 182,1 221 4
Gymnázium B. Němcové Hradec Králové 8 500,5 1 416,8 393 6
Sportovní gymnázium Pardubice 7 980,5 798,1 354 10
Obchodní akademie Hořice 3 266,0 816,5 152 4
Lepařovo gymnázium Jičín 4 609,5 1 536,5 419 3
Gymnázium F.M.Pelcla Rychnov n. Kn. 10 383,0 2 076,6 417 5
VOŠ Jana Letzla Náchod 5 396,0 1 079,2 237 5
Gymnázium Hostinné 9 256,0 1 851,2 319 5
Gymnázium Trutnov 19 592,0 1 399,4 887 14
Střední hotelová škola Vrchlabí 1 061,0 530,0 160 2
CELKEM 74 773,0 3 559 58

Domov sv. Josefa – jediné nestátní zdravotnické zařízení pro lidi nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou zahájil svou činnost v roce 2001 pod patronací Diecézní charity Hradec Králové. Díky podpoře Královéhradeckého kraje, Ministerstva zdravotnictví, Evropské unie a mnoha dalších institucí se podařilo proměnit bývalý jezuitský klášter a posléze domov důchodců na bezbariérový domov pro takto handicapované lidi.

Romana Dostálová, asistentka fundraising a PR Domova sv. Josefa Žireč, tel. 499 628 537, e-mail.dostalova@zirec.hospic.cz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami