Zdravotně postižení se mohou zapojit do literární soutěže

PRAHA, Soutěžní příspěvek může mít maximálně pět stran formátu A 4 a až 18 stran...

Handicapovaní lidé se mohou přihlásit do literární soutěže Společný svět 2006 s prací, která odráží jejich osobní prožitek zdravotního postižení. Soutěž je určena všem věkovým kategoriím. Přihlásit se mohou s prózou i poezií, sdělila Petra Mračková z Okamžiku – sdružení pro podporu nejen nevidomých, který akci pořádá ve spolupráci s Obcí spisovatelů.

Soutěžní příspěvek může mít maximálně pět stran formátu A 4 a až 18 stran. Práce je možné posílat v černotisku, Braillově písmu nebo digitální podobě. Spolu s přihláškou musí zájemci své dílo poslat do 31. července na adresu sdružení Okamžik, Umělecká 5, 170 00 Praha 7 nebo na e-mail kultura@okamzik.cz . Práce vyhodnotí porota a výsledky vyhlásí na podzim. Více informací o soutěži zájemci získají na internetové adrese www.okamzik.cz.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami