TANEC PRO RADOST

PRAHA, zveme Vás 1. června do Salesiánského divadla...

Veřejné celovečerní taneční vystoupení Folklórního souboru Moták a klientů taneční pohybové terapie

TANEC PRO RADOST proběhne 1.6. 2006 od 19 hodin v Salesiánském divadle, Kobyliské nám. 1, Praha 8.
Kapela Malá česká muzika Jiřího Pospíšila

Vstupné pro dospělé 100 Kč, vstupné pro děti, studenty, držitele průkazů ZTP, ZTP/P a důchodce dobrovolné.
Součástí vystoupení bude tombola (vyhrává každý lístek).

Záměrem tohoto vystoupení je poukázat na to, že i lidé s roztroušenou sklerózou jsou schopni pohybového vyjádření a že s pomocí profesionálních tanečníků mohou vytvořit poutavou pohybovou kompozici. Je to možnost, jak dokázat, že žádné onemocnění nezabrání člověku plnit si své sny.

Akce proběhne díky spolupráci obecně prospěšné společnosti CEROS a folklórního souboru MOTÁK, a díky podpoře Ministerstva Kultury České republiky a firmy Richter Gedeon.

MOTÁK je folklórní soubor z Prahy, který byl založen v roce 2003. Tento název vznikl spojením tří slov: MOdřanský TAneční Kroužek podle sídla jeho zřizovatele SZUŠ Music Art. Již od svého vzniku je členem Folklórního sdružení – FOS. Uměleckou vedoucí souboru je Kateřina Kožinová. FS Moták se věnuje lidovým tancům z celých Čech.

Soubor spolupracuje s Malou českou muzikou Jiřího Pospíšila pod vedením Jakuba Sršně. Tato muzika byla založena již v roce 1960 hudebním skladatel a dirigentem Jaroslavem Krčekem s folkloristou a výjimečným zpěvákem lidových písní Jiřím Pospíšilem. Od roku 2004 je jejím vedoucím Jakub Sršeň.

CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost, se zabývá rozpracováváním a rozšiřováním koncepce rehabilitační léčby nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, vybudováním hierarchizovaného systému pracovišť zajišťujících rehabilitační léčbu nemocným s roztroušenou sklerózou a dále osvětovými, vzdělávacími, vědeckými a fundraisingovými aktivitami.

Jednou z aktivit projektu “Roztroušená skleróza v síti”, jejímž cílem je zajistit síť služeb, která by co nejvíce klientům zajistila efektivní rehabilitační péči, je taneční pohybová terapie, kterou vede Marcela Zálišová.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami