Podle Středočechů mají standardy sociálních služeb více kladů

PRAHA, Zavádění standardů kvality sociálních služeb ve středočeských krajských domovech důchodců, azylových domech a rodinných poradnách je přínosem pro klienty i pracovníky zařízení...

Zavádění standardů kvality sociálních služeb ve středočeských krajských domovech důchodců, azylových domech a rodinných poradnách je přínosem pro klienty i pracovníky zařízení. Obě strany jsou aktivnější a služby více individuální. U některých zaměstnanců je ale těžké měnit rutinu. Je také málo peněz i kvalitních pracovníků. Náročnější je administrativa. Zaznělo to na dnešním jednání, jež uspořádalo Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách (CEKAS) při Národním vzdělávacím fondu.

Smyslem standardů je nejen to, že umožní průkazně posoudit kvalitu poskytované služby a usnadní jejich kontrolu. Výhodou budou i pro klienty, protože budou mít jistotu, pokud jde o úroveň a cenu nabízené a poskytované péče. Soubor souměřitelných a ověřitelných kritérií popisuje, jak má vypadat kvalitní sociální služba.

Středočeský kraj se zhruba dva roky systematicky připravuje na to, aby krajská sociální zařízení byla schopna od ledna příštího roku splňovat standardy kvality sociálních služeb. Pomoci tomu má i projekt vzdělávání pracovníků sociálních zařízení, který pro kraj zajišťuje CEKAS. Spolu s Královéhradeckým krajem jsou Středočeši jedni z prvních, kteří standardy začali zavádět.

Ve středních Čechách jsou standardy zaváděny ve 38 domovech důchodců, třech azylových domech a devíti rodinných poradnách. Zaměstnanci si osvojují nové přístupy ke klientům a nové pojetí v poskytování služeb na školeních i pod vedením lektorů v ústavech.

Od 1. ledna 2007 vejde v platnost nový zákon o sociálních službách, který zásadně změní dosavadní praxi. Má zajistit lidem v nepříznivé sociální situaci podporu prostřednictvím sociálních služeb a stanoví pravidla pro jejich poskytování. Norma klade důraz na dodržování lidských práv i to, aby se klientům dostalo sociálních služeb v náležité kvalitě.

Nový zákon mimo jiné stanoví i to, že dotace od státu i kraje dostanou jen zařízení, která splní určité podmínky týkající se kvality služeb. Nově nebudou dotace dostávat zařízení jako dosud, ale jejich klienti. Ti se budou rozhodovat pro zařízení, které jim bude nejvíce vyhovovat. Obecně se očekává, že mezi nimi bude velmi ostrá konkurence.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami