Výbor pro zdravotně postižené uděloval ceny publicistům

Druhou cenu v kategorii písemných děl získala reportáž Stvořeni pro život Olgy Myslivečkové v týdeníku Reflex. Článek pojednává o životě lidí s roztroušenou sklerózou...

Pořady České televize Co slyší, kdo neslyší z cyklu Ta naše povaha česká a Živý kraj – Letokruhy Radky Rozkovcové z Radia Proglas získaly dnes Cenu za publicistické práce od vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Stejné ocenění získal i seriál článků Hany Bubeníčkové O zrakovém postižení a zrakově postižených v časopisu Česká oční optika. Pořad Co slyší, kdo neslyší je o těžkostech při zařazení neslyšících lidí do práce a při komunikaci s okolím. Dokument Rozkovcové představuje práci sdružení Letokruhy, které pečuje o lidi s Alzheimerovou chorobou a pomáhá jejich rodinám. Série článků Hany Bubeníčkové celkově přibližuje laikům i odborníkům svět nevidomých lidí.

Výbor uděluje ceny dílům, která nejvhodnějším způsobem upozorňují na problematiku zdravotního postižení. Hlavním měřítkem posuzování je to, jak může přihlášená práce oslovit veřejnost a kladně ovlivnit její přístup k lidem se zdravotním postižením. Kategorii televizních pořadů ovládla Česká televize. Druhou a třetí cenu obdržely dva díly jejího magazínu Klíč; jeden pojednával o desetiletém úsilí vybudovat domov pro zrakově postižené v Opavě, druhý o vrozené poruše látkové výměny, která vede k úmrtí. Dva televizní dokumenty výbor ocenil čestným uznáním, pořad Bezmocný blízký z cyklu Případ pro ombudsmana a Reportáž o leteckém cestování handicapovaných.

Druhou cenu za rozhlasový pořad získal rozhovor se spisovatelem Ivanem Jerglem s názvem Do života v Radiu Proglas. Jergl v něm vypráví o svých zkušenostech ze života s fyzickým postižením. Na třetím místě skončil cyklus Radia Classic FM Slyšitelné ticho. Čestným uznáním porota ocenila magazín 20+30 Radia Proglas o životě ženy upoutané na invalidní vozík, která navíc bojuje s rakovinou. Druhou cenu v kategorii písemných děl získala reportáž Stvořeni pro život Olgy Myslivečkové v týdeníku Reflex. Článek pojednává o životě lidí s roztroušenou sklerózou. Třetí místo porota udělila článku Nemusíš být mlád, abys moh’ mít rád Josefa Procházky, který vyšel v časopisu Svět s Parapletem. Pojednává o prožitcích postiženého člověka při rehabilitačním pobytu. Ceny byly udělovány již potřinácté. Porota tentokrát hodnotila 33 prací.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami