8. KRAJSKÁ KONFERENCE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PARDUBICKÉHO KRAJE

CHRUDIM, dne 12. dubna se bude konat v hotelu Bohemia...

Zveme Vás na konferenci, která se uskuteční pod záštitou

radního Pardubického kraje Miloslava Macely a místostarosty města Chrudim Romana Málka

VE ČTVRTEK 12. DUBNA 2007 od 14,30 do 18,00 hod.

V HOTELU BOHEMIA v CHRUDIMI, Masarykovo náměstí 900,

Program:

14:30 – 15:00 Prezence
15:00 – 15.30 Úvodní slovo (M. Horská, Koalice nevládek Pardubicka)
Přivítání a představení hostů (M. Horská)
Přístup Pardubického kraje k NNO
15:30 – 16:00 Evropská unie – možnosti pro neziskový sektor
(Jiří Krátký, První regionální rozvojová, a.s.)
16:00 – 16:20 Grantová politika kraje – vývoj a vyhlášení výsledků grantových řízení
(M. Macela – Pardubický kraj, D. Krouželová- Krajský úřad Pardubického kraje)
16:20 – 17:00 Spolupráce neziskového sektoru v rámci problematiky
– Evropské unie – společné projekty, partnerství, kooperace (J. Vojvodík, Koalice nevládek Pardubicka)
– Sociální oblast – zákon o sociálních službách (Leoš Malina, SKP-Centrum)
17:00-17:10 Pracovní skupiny – stav, zvolení nových zástupců za NNO a potvrzení mandátu
17:10-17:25 Různé, přijetí návrhu na usnesení
17:25–18:00 Občerstvení

Akci moderuje: Miluše Horská z Koalice nevládek Pardubicka

Účast na konferenci je bezplatná. Změna programu vyhrazena. Vaši účast potvrďte telefonicky na telefonu projektové manažerky Koalice nevládek Pardubicka Jolany Somrové na telefonu 775 114 618 či e-mailu somrova@nevladky.cz do 3. dubna 2007.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami