Sraz čarodejnic

PARDUBICE, Pardubický Rubínový svaz čarodejnic zve na...

ÚSTŘEDNÍ VÝBOR SVAZU ČS. ČARODEJNIC PARDUBICKA, Pod Hřbitovem 321

Věc: POZVÁNKA – výhradně pro čarodejnice

Vážená sestro,

jako každoročně, tak i letos se bude konat dne 30. dubna

RUBÍNOVÝ SRAZ ČARODEJNIC

Vzhledem k tomu, že jste jednou z nejkvalitnějších zástupkyň rodu „HOMO BUBUBUS OBLUDARIS“, je Vaše účast na shromáždní velmi žádoucí. Sraz se uskuteční ve 20:00 hod. u kamenného stolu u ohništ Pod hřbitovem. Přistávací plocha bude vyznačena bílým pavoukem.

Ve 20:30 hod. přiletí formace čarodjnic ze spřátelených zemí Evropské Unie. Po slavnostním uvítání vzlétne celý útvar nad Pardubičky, třikrát zakrouží kolem Kostela a Márnice a potom odletí zpt k ohništi kde se bude konat krom veselice i přehlídka našeho umní a drbárna.

Jelikož jsem si vdoma toho, že díky svému zjevu, povaze a vystupování máte naději na obsazení jednoho z čelních míst, považuji Vaši účast za nezbytnou. Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádnou slavnostní a reprezentativní akci, žádáme Vás, abyste si vzala nové koště, nemáte-li, tedy aspoň neometené. Čarodejnice přilétající na vysavačích a elektrických košťatech NEBUDOU na slavnost vpuštěny!

Protože se bude létat ve větším hejnu, je nutné, aby jste se dostavila v absolutně střízlivém stavu!!! Během letu je bezpodmínečně nutné dodržovat platné předpisy pro přepravu na vnitrostátních linkách. Podle nových mezinárodních směrnic není již dovoleno děsit posádky letadel.

Pojištní všech účastnic je zajištno skupinovou pojistkou č. 30042007./BAF u PRVNÍ MEZINÁRODNÍ ĎÁBELSKÉ POJIŠŤOVNY MATKY JAGY.

Pevn věřím ve Vaší účast a zůstávám s pozdravem

Baba Jaga Jandová (rubin.centrum@volny.cz ):-)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami