Život nejen na kolech 2007

Cílem 11. ročníku soutěže, kterou vyhlásily Liga za práva vozíčkářů a Syndikát novinářů ČR, je zachytit prchavé okamžiky života lidí se zdravotním postižením, jejich úspěchy i radosti, ale také problémy a starosti, jež je nutné překonávat s obrovskou vůlí a sebezapřením...
Uzávěrka 11. ročníku fotografické soutěže je 11. října 2007.
Cílem 11. ročníku soutěže, kterou vyhlásily Liga za práva vozíčkářů a Syndikát novinářů ČR, je zachytit prchavé okamžiky života lidí se zdravotním postižením, jejich úspěchy i radosti, ale také problémy a starosti, jež je nutné překonávat s obrovskou vůlí a sebezapřením.

Přehlídka soutěžních fotografií bude vystavena v areálu brněnského výstaviště v průběhu mezinárodní-ho veletrhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví HOSPIMedica a jeho doprovodných programů Pro Váš úsměv ve dnech 16.–19. října 2007. Uzávěrka soutěže je dne 1. října 2007. Soutěž je otevřena pro:
– skupinu profesionálních fotografů, která je označena jako A1
– a skupinu amatérských fotografů, která je označena jako OPEN.

V obou skupinách určí vítěze odborná porota. V rámci skupiny OPEN bude zvlášť vyhodnocena nejlep-ší práce fotografa se zdravotním postižením.
– Fotografie musí odpovídat vyhlášenému tématu, tedy zobrazovat život zdravotně postižených osob.
– Každý účastník může poslat max. 3 fotografie, nebo soubor fotografií s max. počtem šesti fotografií.
– Minimální rozměr menší strany fotografie je stanoven na 20 cm (bez pasparty či rámečku), maximální rozměr větší strany je stanoven na 40 cm.
– Na zadní straně každé fotografie vyznačte: jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, název vystihující obsah snímku a skupinu. Máte-li průkaz ZTP, ZTP/P, připojte jeho kopii.
– Vítězové budou telefonicky nebo písemně vyrozuměni, aby se dne 19. října mohli zúčastnit vyhlášení a předání cen.
– Fotografie zaslané do soutěže budou autorům na vyžádání vráceny.
– Doporučujeme zasílat fotografie v obalu zajišťujícím dostatečnou ochranu před poškozením, výrazně
poškozené fotografie nebude možné zařadit do soutěže. Pořadatel neručí za škody způsobené na zásilkách doručených na jeho adresu poštou nebo jiným způsobem, ani za jejich ztrátu.

– Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie nesouvisející s tématem.
– Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Ligy za práva vozíčkářů, o.s.
– Pořadatel má právo užívat fotografie označené jménem autora a názvem na výstavě, v časopise, který vydává, popř. v dalších tiskovinách propagujících problematiku života s postižením.

– Vybrané fotografie budou zařazeny do stejnojmenné putovní výstavy, která se postupně objevuje ve výstavních prostorách po celé ČR. Informace o aktuálních výstavách naleznete na webových stránkách www.ligavozic.cz pod odkazy Projekty Ligy, Život nejen na kolech, Fotovýstava.

– Vyhodnocené fotografie budou publikovány v časopise Vozíčkář, Foto-Video, Fotografie magazín, na www.ligavozic.cz a na akcích pořádaných na podporu projektů organizace nebo její propagaci, a to bez nároku na honorář pro autora.

Pořadatel:
Liga za práva vozíčkářů, o. s., Kounicova 42, 602 00 Brno,
tel./fax: 541 249 175-6; kontaktní osoba: Petra Kyselková,
e-mail: petra.kyselkova@ligavozic.cz, mobil: 608 635 578

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami