Nabídka ceny Křesadlo pro dobrovolníky v regionech

Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Občanské sdružení Hestia, které cenu vyhlašuje od roku 2001, má zájem ji rozšířit i do dalších regionů, krajů a měst. Zájemci o její zorganizování se mají přihlásit v průběhu září...
Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Občanské sdružení Hestia, které cenu vyhlašuje od roku 2001, má zájem ji rozšířit i do dalších regionů, krajů a měst. Zájemci o její zorganizování se mají přihlásit v průběhu září.

Pravidla pro udělování ceny
CENY KŘESADLO SE UDĚLUJÍ JEDENKRÁT ROČNĚ, A TO:
a) v Praze uděluje ceny HESTIA,
b) v dalších krajích, regionech či městech uděluje ceny nezisková organizace – smluvní partner HESTIA.
S pořádající partnerskou organizací uzavře Hestia smlouvu obsahující podmínky spolupráce, a to zejména závazek:
– poskytnout sdružení Hestia informace o způsobu výběru komise, výběru oceněných, o přípravách a průběhu předávání ceny, o způsobu mediální prezentace a výběru případných sponzorů;
– poskytnout sdružení Hestia tiskové materiály spojené s předáváním ceny Křesadlo, včetně charakteristik oceněných dobrovolníků určených pro veřejnou prezentaci;
– uhradit dohodnutou cenu za výrobu Křesadel, včetně režijních nákladů Hestia;
– dbát svým jednáním o zachování „dobrého jména“ ceny Křesadlo;

HESTIA se zaváže smluvnímu partnerovi poskytnout zejména:
– „know how“ potřebné pro realizaci předávání cen Křesadlo;
– potřebný počet Křesadel ve smluveném termínu za předem dohodnutou cenu, zahrnující cenu Křesadel, včetně režijních nákladů;
– zveřejnit materiály o předávání ceny a oceněných dobrovolnících na www stránkách HESTIA (www.hest.cz) i na stránkách o dobrovolnictví (www.dobrovolnik.cz, www.volunteer.cz).
Součástí smlouvy bude harmonogram přípravy i udílení cen v regionu.

Další informace jsou na webu HESTIA, bližší podrobnosti poskytne Jiří Tošner, jtosner@hest.cz, 224 872 077.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami