Začíná soutěž pro lidi, kteří začleňují postižené do společnosti

Na Cenu Milana Chába mohou být nominovány osobnosti z celé České republiky, které svými počiny například v organizacích státní správy, organizacích poskytujících sociální služby, školách atd. přispěly k sociálnímu začleňování dítěte či dospělé osoby, k jejímu směřování ze segregovaného prostředí do běžného života..

Na Cenu Milana Chába mohou být nominovány osobnosti z celé České republiky, které svými počiny například v organizacích státní správy, organizacích poskytujících sociální služby, školách atd. přispěly k sociálnímu začleňování dítěte či dospělé osoby, k jejímu směřování ze segregovaného prostředí do běžného života.

Nominační list musí obsahovat jméno osoby, název organizace, kontaktní údaje a popis aktivity, obsahující zejména pro koho, kdy a jakým způsobem konkrétně byla realizována a k čemu vedla, jakou změnu v kvalitě života podporované osoby/osob přinesla, jak dlouho trvala a jak přesahuje svými výsledky do současnosti, také zda byla vykonávána s osobním nasazením, nad rámec běžných pracovních povinností. Musí být zaslán poštou či elektronicky do 15. 11. 2007 na adresu vyhlašovatele.

Slavnostní udílení cen se uskuteční dne 4. 12. 2007 v primátorské rezidenci

Kontakty na vyhlašovatele:

QUIP – Společnost pro změnu
kontaktní osoba: Alfred Richter
Studentská 3
160 00 Praha 6
tel. +420 233 322 319
e-mail: alfred.richter@kvalitavpraxi.cz
http://www.kvalitavpraxi.cz

RYTMUS
kontaktní osoba: Milada Vondráčková
Bruselská 16
120 00 Praha 2
tel. +420 224 251 610
e-mail: cenamilanachaba@rytmus.org
http://www.rytmus.org

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami