Návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

Materiál předkládaný k diskusi si klade za cíl formulovat výchozí představu Ministerstva financí o základních principech, na nichž by měla spočívat budoucí právní úprava, a v hrubých rysech vymezit právní instituty, které by měly být do nového zákona zahrnuty...

V srpnu tohoto roku přijala česká vláda dokument Návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů. Tím byla také zahájena pilotní fáze pro ověření metodiky. V jejím rámci je Ministerstvem financí předložen k diskusi výchozí materiál pro přípravu věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem.

Z výhledu plánu legislativních prací na rok 2008 vyplývá pro Ministerstvo financí úkol připravit a nejpozději do konce prvního čtvrtletí roku 2008 předložit vládě věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem. Paragrafové znění zákona o dohledu nad finančním trhem by mělo být předloženo vládě do konce třetího čtvrtletí roku 2008. Nabytí účinnosti uvedeného zákona se předpokládá v polovině roku 2009.

Materiál předkládaný k diskusi si klade za cíl formulovat výchozí představu Ministerstva financí o základních principech, na nichž by měla spočívat budoucí právní úprava, a v hrubých rysech vymezit právní instituty, které by měly být do nového zákona zahrnuty. Takto formulovaná výchozí představa by se měla stát základem pro jednání s dalšími zúčastněnými subjekty při přípravě věcného záměru zákona.

Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 31. října 2007.

Odpovědi na otázky formulované Ministerstvem financí a další připomínky je možné zasílat na e-mail: zdft@mfcr.cz, popřípadě písemně na adresu: Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha 1, a to vždy s označením “Zákon o dohledu nad finančním trhem – výchozí teze”.

Kontaktními osobami Ministerstva financí jsou:
Lukáš Vacek, odbor Legislativa finančního trhu, e-mail: lukas.vacek@mfcr.cz, tel.: + 420 257 042 995, fax: +420 257 042 294,
Michaela Vítů, odbor Legislativa finančního trhu, e-mail:
michaela.vitu@mfcr.cz, tel.: +420 257 043 263, fax: +420 257 042 294.

Více informací i nastolené otázky naleznete http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/fintrh_verejna_diskuse.html

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami