Výzva

CEE Trust vyzývá zájemce z řad nestátních neziskových organizací, expertních skupin, seskupení a veřejných vzdělávacích institucí k předkládání projektů v následujících oblastech: Sociální solidarita, stimulující prostředí pro rozvoj občanské společnosti...

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust) – Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě vyhlásil výzvu k předkládání projektů zaměřených na rozvoj občanské společnosti v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku.

CEE Trust vyzývá zájemce z řad nestátních neziskových organizací, expertních skupin, seskupení a veřejných vzdělávacích institucí k předkládání projektů v následujících oblastech:

Odpovědnost veřejných institucí
Občanská angažovanost a účast místních komunit na věcech veřejných
Sociální solidarita
Stimulující prostředí pro rozvoj občanské společnosti

Projektový záměr se musí jasně vztahovat k poslání a hodnotám CEE Trustu.

Vycházíme z principu, že organizace občanské společnosti mohou dosáhnout úspěchu a získat legitimitu, důvěru a podporu veřejnosti, svoji udržitelnost i zviditelnění pouze prostřednictvím realizace konkrétních aktivit, které jsou důležité pro místní obyvatele a celou společnost.

Celý text výzvy naleznete na http://www.ceetrust.org/index.php?ar=943.

Projektový záměr a vyplněný formulář žádosti v anglickém jazyce musejí být doručeny v elektronické podobě (pouze prostřednictvím e-mailu) nejpozději do 30. října 2007 (včetně) na adresu: czechrepublic.applications@ceetrust.org.

Žádosti obdržené poštou, faxem nebo doručené osobně či žádosti obdržené po výše uvedeném termínu budou automaticky ZAMÍTNUTY.

CEE Trust si vyhrazuje právo k přijetí nebo odmítnutí zaslaných projektových záměrů a o svém rozhodnutí bude žadatele informovat.

CEE Trust pořádá k výzvě informační setkání:
19. října 2007 od 11:00 hod. v Americkém centru, Tržiště 13, Praha 1,
22. října 2007 od 11:00 hod. v Nadaci partnerství, Údolní 33, Brno 1.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami