Varování ředitele legislativního odboru NRZP ČR

Na poradnu NRZP ČR se v poslední době obrátilo několik tazatelů se žádostí o radu, jak postupovat v případě, kdy osoba byla uznána převážně bezmocnou podle předpisů platných do konce roku 2006 a datum kontrolní lékařské prohlídky bylo stanoveno na dobu do konce roku 2008...
Na poradnu NRZP ČR se v poslední době obrátilo několik tazatelů se žádostí o radu, jak postupovat v případě, kdy osoba byla uznána převážně bezmocnou podle předpisů platných do konce roku 2006 a datum kontrolní lékařské prohlídky bylo stanoveno na dobu do konce roku 2008. Jde o případy, kdy současně náležel pečující osobě příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu. Postup, který jim byl doporučován, je podle varování ředitele legislativního odboru Národní rady nezákonný, a příjemci příspěvku by mohli přijít o 4000 korun měsíčně.

Tazatelé byli vesměs upozorňováni, že pokud si nepodají žádost o přešetření zdravotního stavu, nebude jim příspěvek vyplácen od data, kdy měla být podle dřívějších předpisů provedena kontrolní prohlídka a navíc, doba péče nebude pečujícím osobám započítávána do důchodového pojištění. Tento postup je nezákonný, uvádí se na webu NRZP.

Podle ustanovení § 120 odst. 4 taková osoba byla převedena do II.stupně míry závislosti a při příspěvku na péči je jí vyplácena částka příspěvku 8000,-Kč měsíčně. Tento stupeň, ani výše příspěvku nemůže být změněna před uplynutím 2 let od účinnosti zákona, tj. před 1.1.2009. Datum kontrolní prohlídky je zcela irelevantní!

Z výše uvedeného vyplývá, že i v případě zápočtu doby péče do důchodového pojištění je obecní úřad obce s rozšířenou povinností povinen potvrzení vydat a podmiňování vydání potvrzení pro účely důchodového pojištění žádostí o kontrolní vyšetření je nezákonné, neboť zákonem stanovený stupeň závislosti, ani výši příspěvku nelze žádným úředním rozhodnutím změnit.

Pokud však si však žadatelé sami podají žádost o přešetření zdravotního stavu, jak je jim doporučováno, dostanou se právně do zcela jiné situace. Pak už se na míru závislosti, ani na výši příspěvku nebude vztahovat ustanovení § 120, ale při II. stupni závislosti bude příspěvek činit 4000,- Kč. Jestliže jste již žádost podali a dosud o ni nebylo rozhodnuto, neprodleně ji vezměte zpět!!!
Převzato z www.helpnet.cz
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami