Napište o svých zkušenostech s internetem do soutěže o hodnotné ceny

Vítězové soutěže budou pozváni na konferenci INSPO 2008 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 8. března 2008 v Kongresovém centru Praha. Zde jim budou předány ceny a nejlepší autoři budou moci prezentovat svoji tvorbu...
Do literární soutěže Internet a můj handicap, jejíž čtvrtý ročník vyhlásila sdružení BMI, AISO a Křižovatka.cz, začínají přicházet první příspěvky. Zatím se o zkušenostech s internetem rozepsaly autorky s roztroušenou sklerózou a s těžkým zrakovým a sluchovým postižením. Na účastníky soutěže, která má uzávěrku 10. února, čekají mobilní telefon, flash paměti, encyklopedie na DVD a další hodnotné ceny. Časopis Můžeš věnuje zvláštní cenu – LCD monitor – autorovi, jehož vyprávění zhodnotí jako zvlášť inspirující pro lidi, kteří překonávají překážky způsobené jejich zdravotním postižením.
Vítězové soutěže budou pozváni na konferenci INSPO 2008 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 8. března 2008 v Kongresovém centru Praha. Zde jim budou předány ceny a nejlepší autoři budou moci prezentovat svoji tvorbu.
Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet pomáhá vypořádat se se zdravotním postižením. Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěže nebudou přijaty práce, které byly přihlášeny v předcházejících ročnících, jejich autoři se však mohou zúčastnit soutěže s novým příspěvkem.

Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 10. února 2008 na adresu info@helpnet.cz. Přihlášením do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, že jeho dílo může být bezplatně zveřejněno ve sborníku konference INSPO, na portálu Helpnet.cz a popřípadě v dalších médiích, kterým budou nejlepší příspěvky poskytnuty.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami