České dráhy spustily nové stránky pro hendikepované cestující

O speciálně upravené stránky pro cestující se zdravotním postižením rozšířily svůj web na adrese www.cd.cz/bezprekazek České dráhy. Nabízejí mimo jiné on-line formulář, přes který si mohou cestující na vozíku objednat svou cestu a asistenci zaměstnanců ČD při nástupu do vlaku...
O speciálně upravené stránky pro cestující se zdravotním postižením rozšířily svůj web na adrese www.cd.cz/bezprekazek České dráhy. Nabízejí mimo jiné on-line formulář, přes který si mohou cestující na vozíku objednat svou cestu a asistenci zaměstnanců ČD při nástupu do vlaku.
“Na stránkách jsou všechny důležité informace od souhrnu vlakových spojů, které jsou vybaveny vozy a zařízením pro vozíčkáře, přes seznamy bezbariérových stanic a stanic se zdvižnou plošinou, přímé telefonní kontakty na nádraží až po informace o tom, jak jsou vozy pro cestující se zdravotním postižením vybaveny a kolik za cestu hendikepovaní zaplatí,” uvedl Petr Šťáhlavský, ředitel kanceláře náměstka generálního ředitele ČD pro osobní dopravu, na dnešní tiskové konferenci, která se uskutečnila v bezbariérovém vlaku na trati Prahy – Libně do Roztok a zpět.

Cestující ocení také informace s piktogramy o bezbariérovosti železničních stanic uvedené při vyhledávání spojení na adresách www.vlak.cz a www.jizdnirady.cz ve specifikaci rozsahu služeb stanice. Piktogramy označují bezbariérovost stanice, mobilní plošiny a vybavení pro cestující se zrakovým postižením.

Stránky www.cd.cz/bezprekazek byly vytvořeny s maximálním ohledem na pravidla Blind Friendly Web, což v praxi znamená, že si například nevidomí uživatelé mohou nechat celý text nahlas přečíst pomocí tzv. Screen Readeru.

Nová sekce na webu není jediným příspěvkem Českých drah ke zlepšení služeb cestujícím se zdravotním postižením. Kromě toho zahajují školení zaměstnanců v železničních stanicích, kteří se učí vidět provoz očima cestujících se zdravotním postižením.

“Cílem školení je naučit zaměstnance vidět překážky tam, kde nejsou zvyklí je hledat, a také považovat služby pro zdravotně postižené za zcela standardní,” uvedl za České dráhy Jiří Nohovec, který školení vede. “Nejde jen o nasazování souprav, které usnadní cestování vozíčkářámů nebo jinak hendikepovaným lidem, ale o to, umět se dívat jejich očima a všímat si zdánlivých maličkostí, které jim mohou udělat cestu neprůchodnou.”

Společně s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR připravují České dráhy Desatero pro lepší komunikaci.
“Pokud cestuje vlakem nevidomý, musí mu průvodčí při podávání označeného lístku oznámit, že ho vrací. Při popisování cesty je zase vhodné vyvarovat se označení míst “tamhle” nebo “tady” , anebo se namísto na zdravotně postiženého obracet na jeho doprovod. Pro osoby se zdravotním postižením je pak cestování s profesionálně vyškoleným personálem příjemnější a skutečně bezbariérové,” přiblížil některé zásady předseda NRZP Václav Krása.

Stojí za zmínku, že první bezbariérovou vlakovou soupravu nakoupily České dráhy v roce 1988. O 20 let později je situace přece jen již podstatně lepší. V tomto jízdním řádu vypravují České dráhy přes osm tisíc vlaků a z nich již zhruba desetina umožňuje bezproblémové cestování i vozíčkářům. Jen v Praze a okolí vyjíždí v pracovní dny přes 500 spojů vhodných pro vozíčkáře.

Nové vlaky jsou již standardně vybaveny prostory pro vozíčkáře, včetně náležitě upraveného sociálního zařízení. Aktuálně mají České dráhy 193 vozů nebo souprav, které svezou pohodlně vozíčkáře v oddílu pro cestující a do kterých vozíčkáři bez komplikací nastoupí. Do konce roku jich bude již více než 220.

“Pravidelně jezdí vozíčkáři v Pendolinu mezi Prahou a Ostravou i Prahou a Brnem. Nejde ale jen o dálkové vlaky, které jsou často vybaveny speciálními plošinami pro nástup vozíčkářů. Na regionálních tratích v celé České republice jezdí už přes 40 Regionov. V Praze, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji jezdí patrové klimatizované jednotky CityElefant, které mají pro vozíčkáře speciální plošiny i sociální zařízení,” dodal Petr Šťáhlavský.

České dráhy pamatují na cestující se zdravotním postižením také slevami na jízdném. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mohou v rámci republilky využívat speciální jízdné, které je zhruba na třetinové úrovni oproti zákaznickému jízdnému. Dále si mohou pořídit speciální In-kartu 1/4 se slevou 25 % z jízdného ZTP a ZTP/P, která stojí 600 korun na tři roky. Kromě toho průvodce držitele průkazu ZTP/P cestuje zcela zdarma. A bez problémů mohou zdarma cestovat ve vlacích Českých drah také asistenční psi.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami