Rada postižených udělila v Chrudimi ceny za pomoc handicapovaným

Ve velkém sále Regionálního muzea v Chrudimi se včera udělovaly ceny Mosty 2007 Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP). Ocenění jsou určena institucím i jednotlivcům, kteří významným způsobem a nad rámec svých povinností přispěli ke zlepšení postavení zdravotně postižených lidí...

Ve velkém sále Regionálního muzea v Chrudimi se včera udělovaly ceny Mosty 2007 Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP). Ocenění jsou určena institucím i jednotlivcům, kteří významným způsobem a nad rámec svých povinností přispěli ke zlepšení postavení zdravotně postižených lidí.

V letošním pátém ročníku byly mimořádně uděleny tři zvláštní ceny, příští rok ke třem dosavadním kategoriím přibude další, informoval mediální poradce NRZP Patrik Nacher.

Ceny mohou získat instituce veřejné správy a nestátní subjekty, uděluje se rovněž zvláštní cena za mimořádnou aktivitu nebo čin.

V první kategorii získalo ocenění město Klatovy, které obnovilo historickou budovu Dominikánského kláštera a vybudovalo v ní Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání.

Mezi nestátními subjekty komise vybrala občanské sdružení Trianon z Českého Těšína za přípravu a postupné zavádění systému pracovní integrace osob se zdravotním postižením v rámci Regionálních center pomoci a mobility.

Zvláštní cenu získala in memoriam Zdenka Hanáková, která většinu života věnovala práci pro lidi s tělesným postižením a prosazování jejich práv. Kromě ní toto ocenění komise udělila také psychiatrovi Janu Pfeifferovi, zakladateli organizace Fokus, která se snaží poskytovat alternativu lidem s duševním onemocněním, cenu získal za celoživotní odbornou činnost v oblasti podpory integrace a zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením.

Další zvláštní cenu dostal Český svaz ledního hokeje, který vytvořil podmínky pro přípravu národního reprezentačního týmu tělesně postižených hokejistů a pro jejich účast na Mistrovství Evropy 2007, kde čeští sportovci vybojovali druhé místo v takzvaném sledge hokeji, který se hraje na sáňkách, jež mají místo skluznic bruslové nože.

“Nebyli jsme se schopni dohodnout, zda dát přednost panu Pfeifferovi nebo hokejovému svazu, jsou v kategorii zvláštní ceny, ale ze zcela odlišných oblastí. Proto se příští rok bude udělovat také cena pro osobnost za celoživotní přínos,” řekl Nacher.

Proto se příští rok bude udělovat také cena pro osobnost za celoživotní přínos,” řekl Nacher. V letošním ročníku bylo nominováno celkem 90 projektů a osobností. Nejvíce jich bylo v kategorii pro nestátní subjekty, kde bylo podáno 42 návrhů.

Do kategorie zvláštní cena bylo přihlášeno 28 osobností a do kategorie instituce veřejné správy 20 projektů.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami