POZVÁNKA na SEMINÁŘ

PRAHA, 17. 4. 2008 od 9 hodin, budova Poslanecké sněmovny Praha, Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se neobejde bez partnerství mnoha subjektů, od státních institucí, poskytovatelů sociálních služeb až po samotné zaměstnavatele. Jednotlivý subjekt se neobejde bez spolupráce s ostatními...

který se koná pod záštitou místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase, Ing. Davida Kafky místopředsedy výboru pro sociální politiku PSP ČR a Mgr. Ondřeje Plašila, poslance Parlamentu ČR

„Zaměstnávání bez bariér = zaměstnání pro všechny“

17. 4. 2008 od 9 hodin, budova Poslanecké sněmovny Praha 1 – Malá Strana, vchod z Malostranského náměstí č. 7/19, zasedací místnost č.48, přízemí, tzv. “Konírna“

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ( dále osob se ZP ) se neobejde bez partnerství mnoha subjektů, od státních institucí, poskytovatelů sociálních služeb až po samotné zaměstnavatele. Jednotlivý subjekt se neobejde bez spolupráce s ostatními, jednotlivé činnosti a služby na sebe úzce navazují. Středem zájmu je osoba se zdravotním postižením a její motivace k práci, k zaměstnání podle platných norem ČR.

V programu vystoupí v jednotlivých sekcích představitelé MPSV, Ing. D. Kafka místopředseda sociálního výboru PSP ČR, MUDr. M. Cabrnoch poslanec EP, Ing. K. Rychtář předseda AZZP ČR a představitelé mnoha dalších organizací pracujících s postiženými vč. jejich zaměstnavatelů.

PROGRAM:
8.30 – 9:00 Prezentace
9:00 – 9:05 Zahájení semináře
9:05 – 10:30 Zaměstnávání osob se ZP z pohledu státních institucí, vč.diskuze
10:30 – 10:40 Přestávka
10:30 – 11:20 Motivace osob se ZP k zaměstnávání, vč.diskuze
11:20 – 12:30 Tisková konference/přestávka na oběd
12:30 – 15:30 Proces přechodu z chráněných pracovišť na běžný trh práce, vč.diskuze
14:00 – 14:20 Přestávka
14:20 – 16:00 Význam partnerství při zaměstnávání osob se ZP, vč. diskuze
16:00 – 17:00 Závěrečné shrnutí, vč. diskuze
(podrobný program bude upřesněn)

Informace k semináři Kateřina Pešková 608 942 427, katerina peskova@ibpt.cz

Vzhledem k omezenému prostoru je nutné se na seminář zaregistrovat: www.ibpt.cz, a to od doručení přihlášky až do 11. 4. 2008

Za organizační tým Lenka Kohoutová, ředitelka společnosti B. P. T. spol. s r. o.

www.easdp.eu www.ibpt.cz www.slezskadiakonie.cz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami