Centrum bezplatných právních služeb “PRO BONO” zahájilo činnost

Za účasti amerického velvyslance bylo spuštěno 25. června první české pro bono centrum. Jednotlivci, kteří usilují o zprostředkování bezplatných právních služeb, se na pro bono centrum nemohou obracet přímo, ale pouze prostřednictvím nevládní organizace. Jejich seznam je na webu Pro Bono...
Za účasti amerického velvyslance bylo spuštěno 25. června první české pro bono centrum. Jednotlivci, kteří usilují o zprostředkování bezplatných právních služeb, se na pro bono centrum nemohou obracet přímo, ale pouze prostřednictvím nevládní organizace. Jejich seznam je na webu Pro Bono.

Pro bono směřuje ke zvýšení dostupnosti právních služeb pro jednotlivce, jejich skupiny a zájmy, kterým se jich z finančních důvodů tradičně nedostává. Může se jednat například o oběti domácího násilí, ochranu práv pacientů, ochranu spotřebitelů, práva dětí, pomoc uprchlíkům, poradenství pro oběti rasové či jiné diskriminace, pracovněprávní spory, ochranu životního prostředí apod.

Bezplatná advokátní práce ve prospěch obecně prospěšných cílů se tradičně označuje jako pro bono publico, zkráceně pro bono. Pro potřeby tohoto projektu považujeme za “pro bono” práci advokátů prováděnou bezplatně bez očekávání odměny.

Pro bono práce spočívá v poskytování právních služeb následujícím skupinám klientů:

  • osobám s omezenými příjmy
  • neziskovým organizacím (občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, církvím, nadacím, nadačním fondům), v případech, kdy slouží zájmům a potřebám lidí s omezenými příjmy
  • jednotlivcům a právnickým osobám usilujících o ochranu lidských práv a veřejných zájmů v případech, kdy se jedná o precedentní případ nebo jiný typ práce s potenciálním širokým dopadem (např. legislativa)
  • neziskovým organizacím při řešení jejich organizačních otázek.

Kontakty:

Pro bono centrum
Senovážné nám. 24,
110 00 Praha 1
www.probonocentrum.cz
kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Kristková
mobilní telefon: +420 777 668 710
e-mail: probono@pilaw.cz

Public Interest Lawyers Association (PILA)
sídlo: Převrátilská 330,
390 01 Tábor

www.pilaw.cz osoba:
Mgr. Vítězslav Dohnal
tel.: 776 834 534
e-mail: vdohnal@pilaw.cz

Převzato: Helpnet.cz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami