Stipendia studentům středních a vysokých škol se zdravotním handicapem

Žádosti přijímá Konto Bariéry do poloviny srpna...

Stipendium Konta BARIÉRY není prospěchové, ale pomáhá studentům hradit extra náklady, které vyplývají z jejich zdravotního handicapu a zvyšují finanční náročnost na absolvování studia. Studenti mohou žádat o stipendium do poloviny srpna. Rada Konta BARIÉRY vybere v září studenty, kteří obdrží Stipendium BARIÉRY na školní rok 2008 / 2009. V letošním školním roce čerpalo stipendium 76 studentů. Jednalo se o částky 1000 až 4000 korun měsíčně.

Středoškolákům (od druhého ročníku studia) a vysokoškolákům je vyplácen měsíční příspěvekna jejich konto. Stipendium alespoň částečně hradí náklady, které vyplývají z jejich zdravotního handicapu. „Z tohoto stipendia si studenti nejčastěji hradí bezbariérové ubytování. Například Karlova univerzita má pouze 16 míst pro ubytování studentů se zdravotním postižením, ti zbývající jsou nuceni pronajmout si bezbariérové byty za tržní ceny.“ vysvětluje Božena Jirků, ředitelka Konta BARIÉRY a dodává: „I když je pražská MHD stále vstřícnější k lidem se zdravotním handicapem, většina našich stipendistů je odkázána na vlastní automobil, a to také něco stojí. Kvůli snížené mobilitě využívají tito mladí, schopní lidé daleko více počítač a hlavně připojení na Internet. Zrakově postižení studenti si platí z této částky například přepis skript do Braillova písma. A takovýchto specifických a praktických potřeb je celá řada.“.

Příspěvek není podmíněn studijními výsledky. Ve školním roce 2007/2008 byla vyplacena částka 1 560 000 korun, podporu získalo 76 studentů. Z toho je 46 studentů vysokých škol a 30 středoškoláků. Zdrojem stipendijního fondu jsou Aukční salony výtvarníků pro Konto BARIÉRY. Výtvarníci mají radost z toho, že prodej jejich uměleckých děl pomáhá mladým lidem k získání vzdělání, které je pro ně jedním z nejdůležitějších předpokladů pro to, aby mohli žít plnohodnotný a profesně úspěšný život.
Kontakt: Eva Ksiazczak, mail: eva.ksiazczak@bariery.cz, tel. 603 894 354
* * *

Příloha 1: Lucie a Radek – příklady dvou úspěšných stipendistů

Lucie z Davle je neslyšící a studuje šestým rokem na Filosofické fakultě UK obor Čeština v komunikaci neslyšících. Za státnici s vyznamenáním obdržela bakalářský diplom a v současnosti pokračuje v magisterském studiu. Své studium v Praze proložila jedním semestrem v Anglii v Centre for Deaf Studies na University of Bristol. Kromě školy se věnuje vedení skautského oddílu pro děti s postižením sluchu, přispívá do Časopisu České unie neslyšících a překládá z češtiny do znakového jazyka a naopak. Obojí dobře ovládá a může tak vydatně přispět k vytváření vazeb mezi neslyšící menšinou a slyšící společností.

Radek z Prahy je odmala na vozíku. Po absolvování gymnázia v roce 1998 byl přijat na Pedagogickou fakultu UK ke studiu učitelství pro II. stupeň ZŠ a SŠ (obor dějepis a občanská výchova), které úspěšně dokončil letos v únoru. V současné době vyučuje historii a základy společenských věd na středních školách, v Jedličkově ústavu v Praze a na jedné základní škole. Vedle toho stíhá moderovat na Radiožurnálu pořad HandyCamping a hrát curling za SC JUS Praha. Spolu s týmovými kolegy se chtějí probojovat na zimní paralympijské hry ve Vancouveru 2010.

Příloha 2: Podmínky pro účast ve výběrovém řízení ve školním roce 2008 / 2009
1. motivační dopis a stručný životopis
2. vyplněná přihláška, která je ke stažení na www.kontobariery.cz nebo ji na požádání zašleme
3. lékařská zpráva, fotokopie průkazu ZTP/P, případně ZTP
4. doporučení zástupce školy, kterou žadatel navštěvuje a nebo kde ukončil předchozí studia
5. doklad o studijních výsledcích v předcházejícím roce
6. potvrzení o sociálních a majetkových poměrech žadatele
7. čestné prohlášení o tom, že žadatel nepobírá jiné stipendium

Výběr studentů,
kteří obdrží Stipendium BARIÉRY, bude uzavřen členy Rady Konta BARIÉRY v září 2008.

Uzávěrka přijetí přihlášek je 15. srpna 2008 (rozhoduje datum poštovního razítka).

Kontaktní adresa: Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY
Melantrichova 5
110 00 Praha 1, tel. 224 214 452, 224 230 216, fax 224 213 647
e-mail: eva.flanderkova@bariery.cz
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami