Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle § 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kromě výkladu jednotlivých ustanovení obsahuje i příklady z praxe. Pro uplatnění nároku na vracení daně musí osoba se zdravotním postižením splnit všechny níže uvedené podmínky, resp. při vracení daně se postupuje takto…

Číst více »
Bitnami