Nové informace k léku natalizumab (Tysabri®)

Další dva případy progresivní multifokální leukoencefalopatie (virová infekce mozku)...

Další dva případy progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML)

Natalizumab (Tysabri®) je zatím nejnovější lék v léčbě atakovité (relaps-remitentní) roztroušené sklerózy (RS). Jedná se o nitrožilně podávaný lék (interval infuse každé čtyři týdny), který je řazen mezi léky tzv. druhé volby. Je určen těm pacientům, kteří mají ataky (relaps-remitentní forma RS je počátečním stadiem onemocnění, v pozdějších stadiích – tzv. progresivní fázi – lék již prokazatelný efekt nemá), a u kterých selhaly dosavadní léky první volby (interferony beta a glatiramer acetát), nebo je pro nežádoucí účinky nelze použít.

Natalizumab má sice velmi slibné výsledky v klinickém pokusu (účinnost na snížení počtu atak 68%, přičemž účinnost léků první volby je 30-40%), jednoduše řečeno však platí, že čím účinnější lék, tím také vyšší rizika. Nejobávanější komplikaci léčby natalizumabem představuje závažná virová infekce mozku zvaná progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). JC virus, který onemocnění PML způsobuje, je u 85% z nás dlouhodobě neaktivní, přítomen v ledvinách a v kostní dřeni. Za určitých okolností výrazného oslabení imunitního (obranného) systému je virus schopen vycestovat do mozku a aktivně se množit a tím poškozovat buňky tvořící ochranný obal nervů myelin (oligodendrocyty) a podpůrnou síť nervové tkáně (astrocyty). Takové výrazné utlumení imunity představuje například onemocnění AIDS či transplantace kostní dřeně, důvodem však může být i podání řady léků, které zasahují do imunitního systému včetně natalizumabu.

PML se projevuje akutně vzniklou poruchou zraku, hybnosti končetin, nebo rozvojem poruchy vnímání, změněnou komunikací a kontaktem s pacientem, poruchou vědomí. Zrakové či hybné obtíže často připomínají ataku samotné RS. PML se diagnostikuje pomocí magnetické rezonance mozku (MR), kde způsobuje rozsáhlá a pro RS netypická ložiska, a dále podle nálezu v mozkomíšním moku získávaného lumbální punkcí, kde se stanovuje příčina infekce – JC virus. Léčba přímo proti JC viru neexistuje, první pomoc představuje plazmaferéza – očištění krve od zbývajícího natalizumabu. PML je však velmi závažná infekce, která často zanechává neurologické postižení nebo končí smrtí pacienta.

První dva případy PML byly diagnostikovány u pacientů s RS, kteří v rámci klinické studie dostávali natalizumab dohromady s interferonem beta (v 1 případě PML způsobilo smrt pacienta). Třetí, taktéž smrtelný případ PML byl diagnostikován u pacienta se zánětlivým onemocněním střev (Crohnova choroba), u něhož byl natalizumab také zkoušen.

Ukázalo se, že méně je někdy Více ZDE

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami