VÝSTAVA OBRAZŮ „cesty“

PRAHA, Do 4. prosince 2008 v protorách počítačového klubu U Zeleného ptáka ve stejnojmenné ulici č. 1158 v Praze 4 – Kunraticích můžete shlédnou výstavu Miloslava Mlčkovského, člena Rosky Praha, který se hlavně angažuje v oblasti hiporehabilitace. V posledních letech se vrací k výtvarničení, které má blízko k jeho původní projektantské profesi...

Dne 21.10.2004 proběhla v prostorách Počítačového klubu U Zeleného ptáka ve stejnojmenné ulici č. 1158 v Praze 4 – Kunraticích, vernisáž výstavy Miloslava Mlčkovského, člena Rosky Praha. Pan Mlčkovský se hlavně angažuje v oblasti hiporehabilitace především pro handicapované RS. V posledních letech se ale i vrací k výtvarničení, které má blízko k jeho původní projektantské profesi.

V prostorách klubu uvidíte kresby, malby i grafiku. Výstava je tvořena dvěma tematickými celky, nazvanými: Cesty I. – za místopisným poznáním, a Cesty II – za inspirující přírodou.

V Cestách I. můžete vidět 11 děl z různých oblastí Česka a Slovenska, počínaje nejstaršími památkami ČR, včetně zámků až po venkovský statek, či dřevěný kostelík.

V druhé části Cesty II. jsou přírodní motivy některých rostlin jak v reálu, tak inspirující již v dávných dobách antických Řeků k jejich tvorbě – chrám Pallas Athény na Akropoli v Athénách (svazky travin ve své výtvarné zkratce dovedly tehdejší tvůrce až k vytvoření dříků v podstatě výtvarně dokonalých sloupů, kde jsou svazky rostlinného původu (traviny, pruty, rákos), zobrazeny ve výtvarné zkratce jako kanelury (žlábkování). Vzedmutím do stran a zužováním vzhůru pak umožnily svým tvůrcům opticky naznačit i zatížení kladím – enthase).

Zlaté slunečnice pak svítí svými hlavičkami v zapadajícím slunci, aby Vám vypověděly „příběh“ svého žití. Od poupěte až po svůj zánik. Samozřejmě se zde musí i někde, jako nedílná součást přírody, objevit i člověk. Jak v portrétu, tak ve své činnosti. Na linorytu jsou pak zobrazeny 2 děti, hrající kuličky. Určitě i vy, až je uvidíte, budete mít chuť si je jít také zahrát (třeba místo dlouhého sezení u PC).

Na stolech jsou pak nejen barevné varianty grafik (linoryt, suchá jehla), a fotografie prací, které nejsou vystaveny. Buď pro nedostatek místa, nebo že jsou na jiných výstavních akcích, které právě probíhají a nebo byly prodány.

Přejeme hezký zážitek i vám. Do 04.12.08 od pondělí do pátku denně mezi 10:00 až 19:00 hodinou vás v klubu rádi uvidí. Vstup je bez poplatku a pokud chcete „juknout“ či pracovat s PC, máte možnost. Vedoucí klubu, Mgr. Jana Žižková a Mgr. Štěpán Weber vám rádi umožní prohlídku výstavy včetně použití katalogového listu, sloužícího k lepší orientaci. Pod jeho jednotlivými čísly najdete název díla a jeho rozměry, místo, kde se nachází předloha, techniku zpracování, příp i cenu (po spojení s autorem). Jistě Vám k ní řeknou i něco bližšího, pomohou i s PC. Křižovatky o. s., svým projektem U Zeleného ptáka pomáhá na regionální úrovni nejen zdravotně handicapovaným s prací na počítačích, včetně kurzů, ale v pravidelných intervalech zde vystavují tělesně, mentálně, sluchově, zrakově a nervově postižení. Výstava je už 23. v pořadí. Klub je na dobrém místě a již v povědomí veřejnosti. Je proto hojně navštěvován i zdravými spoluobčany ze zdejších sídlišť a studenty z blízkých VŠ kolejí.

Tak tomu bylo i dne 21.10.08, kdy se od 17:00 hod konala vernisáž. Přišlo na ni asi 35 lidí a bylo narváno. Bylo mezi nimi několik vozíčkářů, 17 roskařů (vyjma členů výboru Rosky Praha a Unie Roska v ČR) a další, nejen pozvaní hosté. Atmosféra byla velmi přátelská, lidé se dobře bavili a obrazy se líbily. Potěšitelná byla i přítomnost některých návštěvníků, kteří přijeli z opačného konce Prahy, jedné vesničky za Prahou a dokonce z Moravy (jen kvůli výstavě). Byl mezi nimi i člověk na vozíku, který se přihlásil k autorovi po 20-ti letech…

Na programu bylo představení autora a jeho prací. Byla čtena jeho povídka, vztahující se k jednomu obrazu. Kytarové vystoupení žákyně sousedící Základní umělecké školy a posléze i pohoštění s přípitkem zpestřily celý program natolik, že večer byl účastníky považován za příjemný happening. Spokojenost, zájem a dvě kytice byly pak autorovi nejlepší odměnou. Přijďte příště i Vy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami