Odborníci z KPMG Česká republika vyškolí pracovníky 10 neziskovek

Uzávěrka přihlášek do půlročního projektu je 20. února. Součástí půlročního vzdělávacího programu, v němž si zájemci z řad neziskovek na půdě KPMG Česká republika procvičí například sestavování rozpočtů, naučí se pravidla vedení účetnictví nebo proberou novinky v oblasti daní, bude také řešení konkrétních úkolů. S neziskovou organizací, jejíž pracovníci si s řešením úkolů poradí nejlépe, naváže společnost KPMG Česká republika dlouhodobější spolupráci...
Uzávěrka přihlášek do půlročního projektu je 20. února.

Pracovníky deseti neziskových organizací proškolí v rámci právě zahájeného dobročinného projektu odborníci společnosti KPMG Česká republika.

Součástí půlročního vzdělávacího programu, v němž si zájemci z řad neziskovek na půdě KPMG Česká republika procvičí například sestavování rozpočtů, naučí se pravidla vedení účetnictví nebo proberou novinky v oblasti daní, bude také řešení konkrétních úkolů. S neziskovou organizací, jejíž pracovníci si s řešením úkolů poradí nejlépe, naváže společnost KPMG Česká republika dlouhodobější spolupráci.
Partnerem tohoto ojedinělého projektu je obecně prospěšná organizace Neziskovky.cz, jejíž pracovníci mimo jiné pomohou s realizací výběrového řízení na účastníky vzdělávacího programu.

“Společnost KPMG Česká republika se rozhodla rozšířit spolupráci s neziskovými organizacemi o bezplatnou systematickou odbornou pomoc, protože služby, které běžně poskytujeme svým klientům, jsou pro tyto organizace často příliš finančně náročné a tedy nedostupné,” uvedl k zahájení projektu Roger Gascoigne, Partner zodpovědný za společenskou odpovědnost v KPMG Česká republika, a doplnil: “Zároveň chceme tímto projektem poskytnout našim zaměstnancům možnost realizovat se v dobročinných aktivitách a rozšiřovat si tak zkušenosti s fungováním neziskového sektoru.”

“Problematika financí a daní je pro neziskové organizace něco, s čím se setkávají a potýkají denně, na rozdíl od komerčních firem ale nemají většinou možnost využít placených služeb profesionálů. Jako organizace, která dlouhodobě usiluje o profesionalizaci neziskového sektoru v ČR, jsme proto přivítali nabídku KPMG Česká republika pomoci neziskovkám právě v této oblasti. Aktivity KPMG Česká republika vítáme i proto, že je do nich zapojeno nejen vedení společnosti, ale v rámci firemního dobrovolnictví také řadoví zaměstnanci společnosti. Věřím, že o tento projekt bude v řadách neziskovek velký zájem,” komentoval projekt Marek Šedivý, ředitel partnerské organizace Neziskovky.cz.

Výběr deseti neziskových organizací, které se zúčastní půlročního vzdělávání, provede komise sestavená z odborníků KPMG Česká republika, kteří mají zkušenost s prací s neziskovým sektorem.
Výběr neziskové organizace, se kterou bude KPMG Česká republika pokračovat ve spolupráci dalších šest měsíců, bude záviset na výsledcích praktických úkolů, které budou neziskové organizace plnit v průběhu školení. Pořadí neziskových organizací a jejich úspěšnost vyhodnotí sami lektoři a nejlepší tři představí všem zaměstnancům KPMG Česká republika, kteří hlasováním rozhodnou o finalistovi.
Vybrané neziskové organizaci poskytne KPMG Česká republika bezplatné odborné poradenství, nabídne také pomoc svých zaměstnanců v rámci Charitativního dne KPMG Česká republika a možnost účastnit se interních školení společnosti. KPMG Česká republika je také připravena finančně přispět na konkrétní záměr neziskové organizace.

Uzávěrka přihlášek do projektu je 20. února 2009. Více informací o podmínkách účasti v projektu lze najít na http://www.kpmg.cz/index.thtml/cz/about/csr/rok/index.html.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami