Benefiční koncert „Legendy popu“

KUTNÁ HORA, Přijmete pozvání na 9. dubna 2009 od 19.30 hodin na vystoupení legend českého popu pana Pavla Bobka a Milana Drobného. Výtěžek celé akce půjde na projekt nazvaný: „Kutná Hora - Město bez bariér“...

Benefiční koncert „Legendy popu“, se uskuteční dne 9. dubna 2009 (čtvrtek) od 19:30 hod v prostorách Městského Tylova divadla v Kutné Hoře. Vystoupí legendy českého popu: Pavel Bobek a Milan Drobný se svými kapelami Zazní jejich největší hity, průřez jejich pěveckou kariérou.

Zároveň si veřejnost budete moci prohlédnout prodejní výstavu užitkové, dárkové a zahradní keramiky z rodinné dílny Evy a Davida Vojtíškových

Výtěžek celé akce půjde na projekt nazvaný: „Kutná Hora – Město bez bariér“, jehož patronkou se stala poslankyně Parlamentu ČR – PhDr. Olga Zubová. Projekt je určen široké veřejnosti, hlavně pak handicapovaným spoluobčanům všech věkových kategorií. Dále turistům – návštěvním Kutné Hory, památky UNESCO.

Obsahem projektu je zmapovat dostupnost historických památek, úřadů, institucí a budov poskytujících služby občanům a návštěvníkům města Kutná Hora. Zjištěné skutečnosti budou zapracovány do přehledné mapy města, ve které budou vyznačeny stupně dostupnosti – bezbariérové, dostupné s asistencí a nedostupné. Výsledná mapa bude výhledově doplněna o brožuru s bližším popisem jednotlivých míst.

Výsledné tištěné materiály budou poskytnuty široké veřejnosti, především pak informačním centrům, průvodcovským službám, institucím sdružujícím spoluobčany se zdravotním handicapem, Městské polici, Policii ČR, školským institucím atd. Materiály budou distribuovány nejen po městě Kutná Hora, ale i do dalších měst České republiky.

Iniciátorkou vzniku OS J.A.S a uspořádání benefičního koncertu je Mgr. Jana Flechtnerová – první mediálně známá handicapovaná fotomodelka v ČR, která je upoutána na invalidní vozík. Jedním z impulzů pro vznik sdružení J.A.S je téměř absolutní absence bezbariérových přístupů do kutnohorských institucí a úřadů.

Sdružení J.A.S chce iniciovat odstranění architektonických bariér v Kutné Hoře, jak se to dosud podařilo jiným institucím např. v Městském Tylově divadle, Městské knihovně či kině. Cíle sdružení jsou mnohem širší. Sdružení je zaregistrované MV ČR jako dobrovolné sdružení občanů za účelem organizace a podpory osob se zdravotním postižením. Soustřeďuje se především na lokalizování míst, která osoby se zdravotním handicapem potřebují k běžnému každodennímu plnohodnotnému životu, ale nezřídka jsou pro ně téměř nedostupná. Občanské sdružení myslí i na seniory a maminky s dětskými kočárky.
Sdružení se mimo jiné chce věnovat i organizování sportovních aktivit, kulturně-společenských akcí i celoživotním programům pro osoby se zdravotním postižením, jejichž integrace do většinové společnosti je jedním z hlavních cílů J.A.Su.

Mgr. Jana Flechtnerová, Předsedkyně OS J.A.S

Občanské sdružení J.A.S
Sídlo: Církvice 215, 285 33 Církvice
Pobočka a kontaktní adresa: Benešova 647, 284 01 Kutná Hora

Jednatelé společnosti:
Mgr. Jana Flechtnerová – předseda 605 884 442
Alena Süsserová – místopředseda 602 131 636
E-mail : J-A-S@seznam.cz
Registrační číslo: VS/1-1/72 032/08-R
IČ : 22731954
Bankovní spojení : GE Money Bank, Kutná Hora, Husova 102
Účet: 188 476 202/0600

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami