Nové značky kvality pomohou spotřebitelům s orientací při výběru zboží a služeb

Ochranná značka NFOZP "Práce postižených" byla dnes oficiálně zařazena do Programu Česká kvalita...

Praha, 20. 5. 2010 – Rada kvality České republiky a Řídící výbor Programu Česká kvalita dnes oznámily přijetí značek “Práce postižených”, “Osvědčeno pro stavbu” a “Q21- prodejna 21. století” do Programu Česká kvalita. Značky pomohou českým spotřebitelům při výběru zboží a služeb s nezávisle ověřenou kvalitou.

Široká nabídka výrobků a služeb na trhu přináší spotřebitelům, kromě řady výhod, i jedno riziko: riziko nákupu nevyzkoušeného a nekvalitního zboží. U rychle se měnícího sortimentu chybí zákazníkům vodítko, podle kterého by se mohli spolehlivě orientovat. I dodavatelé kvalitních výrobků a služeb mají problém, jak své zboží odlišit od méně kvalitní konkurence.

“Právě nevyrovnaná kvalita produktů na českém trhu nás vedla k tomu, že jsme vládě v roce 2002 předložili program na podporu kvalitních výrobků a služeb s názvem Česká kvalita,” vysvětluje Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, místopředseda Rady kvality ČR. “Inspirovali jsme se v zahraničí a vytvořili jsme systém, do kterého se může přihlásit každá značka, která splní náročné požadavky na nezávislé a objektivní ověřování kvality. Pomohli jsme tak odlišit skutečně seriózní značky od těch, které nic neznamenají a negarantují.”

Program Česká kvalita sdružuje nezávislé značky a jako jediný v ČR garantuje spotřebitelům nezávislé ověřování kvality produktů, kontrolu dodržování kvality v průběhu času i ověřování spokojenosti zákazníků s označenými výrobky a službami. Do programu bylo postupně přijato již 19 značek kvality z rozdílných oborů výroby, obchodu a služeb. O přísnosti podmínek svědčí i to, že některé mezinárodně platné značky musely pro český trh podmínky udělování zpřísnit, aby mohly být do programu přijaty. Program Česká kvalita je garantován usnesením vlády ČR.

“Naším cílem je udržet vysoký standard podmínek a především garanci kvality pro spotřebitele”, říká Ing. Pavel Ryšánek, místopředseda Řídícího výboru Programu Česká kvalita. “Pomáháme tak odlišit zrno od plev. To je důležité jak pro zákazníky, tak i pro výrobce, kteří díky našim značkám můžou dát obchodníkům i spotřebitelům nezávislou garanci kvality svých produktů”.

Garantem Programu Česká kvalita je Řídící výbor složený ze zástupců spotřebitelských organizací, Hospodářské komory ČR, orgánů státní správy, Rady kvality ČR a České společnosti pro jakost. Jeho náročným posuzováním musely projít i nově přijaté značky “Práce postižených”, “Osvědčeno pro stavbu” a “Q21- prodejna 21. století”.

Značka Práce postižených označuje výrobky a služby, které skutečně a prokazatelně vyrobily, kompletovaly, balily nebo poskytly práce v podobě služby osoby se zdravotním postižením.

Naše značka má za cíl zviditelnit kvalitní a konkurenceschopnou práci osob s nejrůznějším zdravotním postižením“, vysvětluje Lenka Kohoutová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. “Chceme, aby si lidé mohli vybrat a koupit kvalitní výrobek nebo službu, kterou skutečně potřebují a přitom podpořit firmu, která zaměstnává postižené. Je to ocenění dobré práce postižených i důstojná forma jejich podpory”.

Základním smyslem značky „Osvědčeno pro stavbu“ je poskytnout zákazníkům informaci, že označený výrobek je kvalitní a bezpečný pro zabudování do stavby na území České republiky.

“Běžný stavebník nemá možnost posoudit, jak kvalitní je stavební materiál, který si chce koupit. A reklamace či výměna materiálu, který již byl na stavbě použit, je obtížná nebo dokonce nemožná. Takže naše značka může zásadně přispět ke zvýšení bezpečnosti a kvality staveb v České republice,” dodává Ing. Petr Kučera, CSc., předseda Svazu zkušeben pro výstavbu.

Značku Q21- prodejna 21. století získají maloobchodní prodejny, u kterých bude přezkoumána nezávislými kvalifikovanými odborníky jejich kvalita, profesionální služby a bezpečnost poskytovaných služeb.

„Nová značka plní dvojí funkci – poskytuje spotřebitelům jasný signál o kvalitě poskytovaných služeb konkrétní maloobchodní jednotky a zároveň i provozovatelům prodejen slouží jako motivační nástroj ke zvyšování úrovně poskytovaných služeb zejména v oblasti nezávislého maloobchodu“, uvádí Marek Juračka, předseda sdružení Q21, které bude ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a Sdružením obrany spotřebitelů značku udělovat.

Úspěch nových značek na trhu bude záležet především na preferencích spotřebitelů. Pokud zvítězí zdravý rozum a důraz na kvalitu a bezpečnost, nebudou mít oceněné výrobky a služby o zákazníky nouzi. V opačném případě se budeme dál setkávat s výrobky, které nenaplňují očekávání spotřebitelů, neplní svoji funkci a často i ohrožují zdraví nebo životy.

Další informace: Tomáš Kouřil, 603 436 839, kouril.tomas@gmail.com; www.npj.cz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami