Před 15 lety byl přijat první pacient do Hospice Anežky České v Červeném Kostelci

Uplynulo patnáct let od zprovoznění prvního českého hospice v Červeném Kostelci, které bylo významnou událostí v oblasti kvality péče o těžce nemocné. Hospice Anežky České byl slavnostně uveden do provozu 1. 1. 1996, kdy byl přijat první nemocný.

ČERVENÝ KOSTELEC, Uplynulo patnáct let od zprovoznění prvního českého hospice v Červeném Kostelci, které bylo významnou událostí v oblasti kvality péče o těžce nemocné. Hospice Anežky České byl slavnostně uveden do provozu 1. 1. 1996, kdy byl přijat první nemocný. „V krátké době po zahájení provozu byl Hospic Anežky České doslova zavalen žádostmi o přijetí,“vzpomíná MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí. „ Důvodem bylo nejspíše hezké prostředí, zcela volný režim dne, neomezené návštěvy, zásadně nedirektivní přístup a partnerský vztah mezi personálem a nemocným, pro někoho i možnost účasti na bohoslužbách.“ Personál v Hospici Anežky České po řadu let usiluje o ochranu zájmů těžce nemocných, kteří nemají možnost ani sílu se o svá práva na kvalitní péči dovolávat. Za období patnácti let posloužil více než pěti a půl tisícům nemocných.

Významného jubilea se účastnili osobnosti, jako je MUDr. Marii Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí, RNDr. Jiří Stejskal, řediteli Diecézní charity Hradec Králové, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity Červený Kostelec, MUDr. Jan Král, primář Hospice Anežky České, které se zasloužili o vznik hospice a stáli na samém počátku. Požehnaná myšlenka těchto několika odvážných a houževnatých lidí se uskutečnila a zásadně změnila život nemocných v závěru jejich života.

Oslavy se nesly v duchu vděčnosti a poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a podílejí na poskytování kvalitní hospicové péče v tomto zařízení. Hospic ožil bohatou účastí pozůstalých a zájemců z blízkého i vzdáleného okolí při neformálním setkání. „Snad se nám podařilo přítomným ukázat, že hospic není domem smutku, ale že zde bývá velice pěkná a radostná atmosféra,“ říká vrchní sestra Petra Nováková. Výrazem „Nevšední tváří radosti“ je i zde umístěná putovní výstava 60 fotografií dvou autorů – Hannah Bartikové a Luboše Tona, která zachycuje obyvatele současných hospiců v kontaktních situacích. Při vstupu si vyzkoušely děti i někteří odvážní dospělí symbolický „výstup po schodech do nebe“- výstup po provazovém žebříku do prvního patra. Účastníky čekalo ve stáncích na terase bohaté občerstvení a také vánoční trhy, které připravili zaměstnanci a dobrovolníci. Děti si mohly ve tvořivé dílně zimní zahrady připravit svůj výrobek a návštěvníci z řad pozůstalých poseděli při čaji a zákuscích v čajovně. Oslavy byly završeny benefičním koncertem Jana Matěje Raka, kdy zazněl virtuosní Ježkův Bugatti-step, slavné i méně známé foxtroty a blues i množství méně známých informací o legendárním skladateli Jaroslavovi Ježkovi a jeho životě. Benefici podpořila zdvojnásobením výtěžku Nadace Divoké husy a řada firem.

Eva Wagenknechtová, dne 3. 1. 2011

OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC, tel.: 491 610 330, email: wagenknechtova@hospic.cz , www.hospic.cz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami