Život s RS

Hiporehabilitace

HIPOREHABILITACE („hippos“ řecky = kůň) – může být i pro Vás cestou ke zlepšení Vašeho zdravotního stavu.

RS a danceterapie

Člověk se musí pohybovým dovednostem neustále učit a zdokonalovat jejich stávající úroveň, přizpůsobovat je vnitřním a vnějším podmínkám života.

Umělecké terapie

Umělecké zahrnují muzikoterapii, arteterapii, taneční terapii a dramaterapii a mohou být pro některé pacienty s RS vhodným doplněním. Tyto terapie v sobě často spojují pohybovou a uměleckou složku s psychoterapeutickými přístupy.

Ergoterapie

Ergoterapie je obor, který se zabývá léčením pomocí různých pracovních činností. Významnou specializací ergoterapeuta je trénink funkce ruky a nácvik zvládání běžných denních činností. Egoterapeut se také zabývá kognitivní rehabilitací tedy zejména tréninkem paměti a pozornosti.

Kognitivní rehabilitace

Poruchy kognitivních funkcí (paměti, pozornosti..) mohou u mnoha pacientů s RS představovat problém, který je omezuje zejména v pracovním životě. Tyto poruchy mohou být podobně jako pohybové obtíže pouze přechodné nebo pouze při únavě.

RS a fyzioterapie

Fyzioterapie je obor, který se zabývá léčením pomocí přirozených fyzikálních prostředků, zejména pomocí pohybu.

Rehabilitace

Rehabilitace je širší pojem než jenom cvičení nebo masáže. Z definice by mělo jít komplexní činnost, která směřuje k navrácení fyzických, psychických a sociálních sil jedince, které byly vlivem onemocnění nebo úrazu poškozeny.

Bitnami