Agentura podporovaného zaměstnávání pomáhá hledat práci tělesně postiženým

BRNO, Nezisková organizace Liga za práva vozíčkářů s podporou...

Nezisková organizace Liga za práva vozíčkářů s podporou evropského fondu Phare zahajuje projekt – Agentura podporovaného zaměstnávání. Organizace sídlí v Brně a proto nabízí své služby klientům z regionu Brno – město a Brno – venkov.

Projekt podporovaného zaměstnávání je zaměřen na tělesně postižené občany, kteří z důvodu svého postižení obtížně nalézají pracovní uplatnění. Cílem je umožnit těmto lidem získat a zachovat si vhodné zaměstnání na otevřeném trhu práce, současně zvýšit míru jejich samostatnosti, posílit jejich pracovní návyky a motivaci k dalšímu profesnímu rozvoji.

Snahou Agentury je nabídnout vhodnou práci těm, kteří o ni mají zájem a pomoci jim ji získat a udržet. Součástí podpory je poradenství, individuální konzultace, doprovázení, zastupování, apod.

Tato služba je časově omezená a přizpůsobuje se individuálním potřebám klienta/zaměstnance. Pokud je to potřeba, je klientu zpočátku nabídnuta pomoc asistenta, který mu pomáhá v zaměstnání se zaučit, pomáhá s úpravou pracovního místa, s dopravou klienta do a z práce, případně s dalšími úkony.

Pomoc a podpora je poskytována také zaměstnavateli klienta. Zahrnuje pomoc s nejrůznější administrativou, úpravou pracovního místa, pracovní náplně, grantové a daňové poradenství, atd.

Veškeré uvedené služby začíná Agentura poskytovat od července roku 2005. Od tohoto data se na ni mohou obracet všichni tělesně handicapovaní, kteří hledají práci i případní zaměstnavatelé.

Obecné informace o podporovaném zaměstnávání naleznete na e-mailové adrese:
www.unie-pz.cz


Kontakt:
Liga za práva vozíčkářů
Agentura podporovaného zaměstnávání
Kounicova 42
602 00 Brno
www.ligavozic.cz
email: e-mail: ozuzana.brodova@ligavozic.cz
tel. 541 249 175-6

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami