Farní charita v Aši chce pomoci matkám i dětem v tísni

AŠ, Farní charita Aš, která ve městě provozuje Domov sv. Zdislava pro matky s dětmi v tísni, připravila projekt na zvýšení vzdělání obyvatelek domova. Pokračuje také v programu, který má ukázat dětem pozitivní roli otce v rodině...

Farní charita Aš, která ve městě provozuje Domov sv. Zdislava pro matky s dětmi v tísni, připravila projekt na zvýšení vzdělání obyvatelek domova. Pokračuje také v programu, který má ukázat dětem pozitivní roli otce v rodině, informovala dnes ČTK Irena Kastnerová z Diecézní charity Plzeň. S pomocí evropských strukturálních fondů charita připravila projekt Vyšší vzdělání, větší možnosti. Projekt, na který získala charita 260.000 korun, zahrnuje jednak kurz základní počítačové vzdělanosti ECDL (Europen Computer Driving Licence) a kurz práce s keramikou. Kurz ECDL byl zahájen v prvních srpnových dnech a je naplánován na půl roku.

“Během srpna jej pod vedením lektorů Západočeské univerzity v Plzni nejprve absolvuje všech pět pracovnic domova,” vysvětluje ředitelka Farní charity Aš Dagmar Koberová. “Teprve pak budou proškolovat maminky v domově, aby tak i ony měly dobré znalosti z počítačových dovedností, a tím se jim více otevřel vstup do nového zaměstnání po skončení jejich mateřských dovolených.” Po úpravách objektu domova vznikne v suterénu keramická dílna s elektrickou pecí a kruhem na drobnou výrobu keramiky. Nejprve budou opět pomocí odborného lektora vyškoleni zaměstnanci domova. Pak své zkušenosti, dovednosti a nápady budou matkám předávat.

Kromě zvýšení pracovních dovedností matek z domova funguje už od listopadu v ašském domově projekt Úloha otce v životě dítěte. “Zjistili jsme, že děti, kterých tu v současné době máme se sedmi maminkami 17, vlastně neznají pozitivní úlohu otce v rodině,” vysvětluje Koberová. “Když za námi přicházeli naši dobrovolníci, aby něco v domově opravili, v dětech budili zvědavost. Děti nového člověka mužského rodu okukovaly, snažily se s ním navázat kontakt a byly mile překvapené, že je neodbyli, ale naopak se jim věnovali. Na to vůbec nebyly zvyklé.” Na projektu nyní spolupracují čtyři dobrovolníci, kteří dělají s dětmi drobné opravy, učí je ovládat počítač, ale také s nimi hrají šachy či dámu, nebo si zpívají či stavějí stan. “Je strašně důležité, aby děti pochopily úlohu otce jako kamaráda, který si na ně udělá čas, když to potřebují, popovídá si s nimi, poradí jim, nebo si s nimi hraje,” doplňuje ředitelka Koberová. Za 50.000 korun, které Farní charita na projekt získala, koupila dva počítače, které pro projekt využívá.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami