Seminář “Interoperabilita zdravotní péče a péče následné”

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách Vás zve 9. listopadu na Seminář věnovaný problematice CMP...

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách

si Vás dovoluje pozvat na seminář “Interoperabilita zdravotní péče a péče následné”,
který se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky MUDr. Přemysla Sobotky

ve středu 9. listopadu 2005 v 10.00 hodin, v Senátu Parlamentu České republiky, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1, jednací sál Valdštejnského paláce, vchod recepce A, Valdštejnská ulice

Program semináře:

9.30 -10.00 Prezence účastníků

10.00 -10.30 Zahájení MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR
Úvodní slovo MUDr. Jiří Koskuba, náměstek ministryně zdravotnictví pro zdravotní péči

10.35-11.00 Problematika CMP z hlediska občanských aktivit Prim. MUDr. Karel Vácha, předseda Sdružení CMP
11.05-11.25 Národní cerebrovaskulární program, Doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc., předseda Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP
11.25-11.50 Přestávka

11.50-12.10 Cévní mozkové příhody, Doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc., Neurologická klinika VFN Praha
12.15-12.25 Problematika zdravotní a následné péče z pohledu ředitele okresní nemocnice, MUDr. Miroslav Kavka, ředitel nemocnice Znojmo
12.30-12.45
Standardy zdravotní a následné péče, Ing. Daniel Kardoš, poradce systému řízení kvality
12.45-13.20 Závěr
diskuse

13.00-13.30 Ukončení

Vzhledem k omezené kapacitě sálu si Vás dovolujeme požádat, aby jste v případě Vašeho zájmu potvrdili svoji účast e-mailem, telefonicky, případně písemně na uvedenou adresu. Vstup na seminář je zdarma.

Těšíme se na setkání s Vámi

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, U Michelského lesa 366, 140 00 Praha 4

Kontakt: pí. Dimitrovová, pí. Myšáková, telefon: 241 721 518, 776 721 519, e-mail scmp@volny.cz

Přihláška na seminář

Organizace: _______________________________________________________________

Jméno a příjmení: _______________________________________________________________

Funkce: _______________________________________________________________

Telefon: ___________________________ e-mail: ________________________

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami