O zdravotním znevýhodnění rozhodují úřady práce

Od 1. července t. r. už o přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné nerozhodují příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), ale úřady práce. Změna souvisí s novým zákonem...

Od 1. července t. r. už o přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné nerozhodují příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), ale úřady práce. Změna souvisí s novým zákonem o sociálních službách a jeho doprovodným zákonem, který mění některé další právní normy včetně zákona o zaměstnanosti.

Přestože zákon o sociálních službách vejde v účinnost až od 1. ledna 2007, některá ustanovení doprovodného zákona jsou účinná už od 1. července t. r.

Institut osoby zdravotně znevýhodněné (který nahradil dřívější změněnou pracovní schopnost) zajišťuje lidem se zdravotním postižením zvýšenou ochranu na trhu práce, např. právo na pracovní rehabilitaci.

Občané, kteří žádají o přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné, musí žádost podat na příslušném úřadu práce. Ten posoudí na základě lékařského vyšetření jejich zdravotní stav a rozhodne, zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou či nikoli. O odvolání pak bude rozhodovat Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Současně s výše uvedenými změnami dochází k reorganizaci posudkové služby sociálního zabezpečení. Někteří posudkoví lékaři byli převedeni z okresních správ sociálního zabezpečení na úřady práce a vznikla lékařská posudková služba úřadů práce. Lékaři úřadů práce posuzují mimo jiné zdravotní stav i pro účely přiznání dávek státní sociální podpory a sociální péče, což bylo dosud v kompetenci OSSZ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami