OSVČ budou odvádět nižší pojistné

MPSV, Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou už od 1. ledna 2007 odvádět na nemocenské pojištění místo současných 4,4 % pouze 2,5 %...

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou už od 1. ledna 2007 odvádět na nemocenské pojištění místo současných 4,4 % pouze 2,5 %. Rozhodl o tom místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach během přípravy návrhu zákona o změnách v oblasti nemocenského pojištění.

Důvodem pro takové rozhodnutí je fakt, že OSVČ nemají nárok na náhradu mzdy podle žádného právního předpisu. V současné době pobírají nemocenské dávky od prvního dne nemoci. Vzhledem k tomu, že živnostníci jsou sami sobě zaměstnavateli, nelze jim uložit, aby si sami sobě vypláceli náhradu příjmu. Proto se jim sazba pojistného sníží. OSVČ nebudou i nadále mít povinnost přihlásit se k nemocenskému pojištění.

Úkol zpracovat návrh zákona dostalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v souvislosti s přípravou návrhu státního rozpočtu na rok 2007. Cílem je připravit takové změny nového systému nemocenského pojištění, které by pomohly snížit schodek státního rozpočtu.

Jejich podstatou je postupné a nikoli skokové snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění (nejedná se o zdravotní pojištění, jak se občas objevuje v některých médiích), a to následovně: v roce 2007 se sazba pojistného na nemocenské pojištění, které v současném systému odvádí zaměstnavatelé, nezmění a bude nadále činit 3,3 % z vyměřovacího základu. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zato bude firmám plně refundovat jejich výdaje na vyplacenou náhradu mzdy. V roce 2008 sazba pojistného klesne na 2,3 % a ČSSZ bude zaměstnavatelům refundovat polovinu výdajů na vyplacenou náhradu mzdy. V roce 2009 pak budou firmy odvádět na nemocenské pojištění už jen 1,4 % z vyměřovacího základu a ČSSZ jim bude refundovat už jen polovinu z náhrady mzdy, kterou vyplatily zaměstnancům se zdravotním postižením (za ostatní zaměstnance už nebude refundovat nic).

Výdaje zaměstnavatelů související s nemocenským pojištěním budou v roce 2007 stejné jako při zachování současného právního stavu. V roce 2008 firmy ušetří 5 mld. Kč oproti dnešnímu stavu a v roce 2009 se očekává, že ušetří téměř 10 mld. Kč.
Změna sazby pojistného spojená s refundací náhrady mzdy nebude mít oproti současnému stavu negativní dopad na zaměstnavatele. Vyplacenou náhradu mzdy si jednoduše odečtou od pojistného, které platí. Toto opatření jim tak nezvýší administrativu a nevyžádá si ani žádné dodatečné náklady. Nenaruší ani probíhající přípravy firem a ČSSZ k přechodu na vlastní realizaci nového systému výplaty dávek v nemoci. Navrhovaná úprava je jednoduchá i z hlediska potřebných legislativních změn.
Návrh příslušných zákonných změn musí ještě schválit vláda, Parlament ČR a podepsat prezident republiky.

Zákon o nemocenském pojištění a s ním související novely dalších právních předpisů nabude účinnosti 1. ledna 2007. V novém systému dochází mimo jiné ke změnám podmínek pro čerpání nemocenského a zavádí se náhrada mzdy. Namísto nemocenského bude během prvních 2 týdnů pracovní neschopnosti poskytovat náhradu mzdy zaměstnavatel. Náhrada mzdy bude náležet jen za dobu, v níž trvá pracovní vztah, který zakládá účast na nemocenském pojištění. Pro náhradu mzdy nebude platit ochranná lhůta a zaměstnanec ji bude dostávat pouze za pracovní dny a v procentní výši tak, aby v průměru odpovídala dosavadnímu příjmu z nemocenského. Snížený plat bude náležet za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti také poslancům a senátorům.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami