Výstava fotografií českých a franc. studentů v kavárně B. P. T.

PRAHA, Sociální nerovnosti periferií Prahy a Paříže ve fotografii od 1. až do 20. listopadu...

Sociální nerovnosti periferií Prahy a Paříže ve fotografii

Výstava fotografií českých a francouzských studentů v kavárně B. P. T.
Centrum pro zdravotně znevýhodněné a projektu Podaná ruka

Kavárna s prodejní expozicí nejen keramiky v ulici Bohuslava ze Švamberka Vás zve na výstavu fotografií vzniklých při projektu Tous différents – tous égaux.

Projekt „Tous différents- tous égaux“ vznikl z iniciativy evropské dobrovolnice Pavlíny Kemrové (vysílatelská organizace SAOP), která od prosince 2005 do července 2006 působila v kulturním centru pro mladé lidi Maison des neunes et de la Culture de Chilly- Mazarin (MJC) na pařížském předměstí.

V tématu „sociální nerovnost v metropolích“ jsme se zaměřili především na nerovnost sociálně-ekonomickou: příjmy, ubytování, zaměstnanost, vzdělání, životní podmínky, ale také, jak je společnost schopna se postavit proti těmto problémům.

Tématické celky se věnují problematice zdravotně postižených, životu bezdomovců, drogově závislých, volným časem mládeže, přistěhovalci a národnostními menšinami.

Výstupem projektu je výstava fotografií, kterou účastníci z řad studentů Francie a České republiky během projektu vytvořili. Fotografie zobrazují jejich osobní pohled na život ve dvou evropských metropolích české a francouzské – Praze a Paříži se zaměřením na sociální problémy na perifériích obou měst. Výstava by měla přimět k zamyšlení nad zmíněnými problémy jak její tvůrce, tak její návštěvníky…

Výstava se koná ve dnech 1. – 20. listopadu 2006 (po – pá 8,00 – 20,00 hodin) v kavárně B. P. T. v ulici Bohuslava za Švamberka 4, Praha 4

Termín slavnostního zahájení výstavy je 1. listopadu 2006 v 18,00 hodin

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami