Informace k zákonu o pomoci v hmotné nouzi

Dnem 1. ledna 2007 nabývá účinnosti zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který nahrazuje v plném rozsahu dosavadní zákon o sociální potřebnosti...

Dnem 1. ledna 2007 nabývá účinnosti zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který nahrazuje v plném rozsahu dosavadní zákon o sociální potřebnosti.

Pomoc v hmotné nouzi je moderním systémem, který především motivuje občany k aktivnímu postoji k zabezpečení prostředků, uspokojujících jejich základní životní potřeby i potřeby dalších osob, které s nimi žijí v domácnosti. Zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení.

Je jednotný na celém území České republiky díky jednotnému programovému vybavení, jednotným tiskopisům žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi i jednotnému vybavení příslušnou výpočetní technikou. Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce.

Přechod ze systému dávek sociální péče vázaných na sociální potřebnost občana do nového systému pomoci v hmotné nouzi bude postupný a je rozložen do čtyř měsíců. Přehodnocení nepříznivé příjmové situace občanů bude prováděno v měsících leden až duben 2007. Občané, kteří nyní pobírají dávky sociální péče vázané na sociální potřebnost (dále jen dávky sociální péče), tak budou postupně informováni ze strany jejich pověřeného obecního úřadu o zahájení řízení o odejmutí dávky sociální péče.

Zároveň budou vyzváni k návštěvě příslušného pověřeného obecního úřadu, kde jim bude poskytnuta informace o novém systému pomoci v hmotné nouzi. Současně s tím obdrží nové jednotné tiskopisy žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, o jejichž přiznání bude rozhodnuto zároveň s odejmutím původní dávky sociální péče. Občané se proto nemusí obávat, že v případě změny jejich dávky v některém z dalších měsíců po lednu 2007 nebude doplnění jejich příjmu zabezpečeno.

Až do doby přiznání nové dávky pomoci v hmotné nouzi jim bude poskytována stávající dávka sociální péče, pokud se podstatnou měrou nezmění podmínky pro její poskytování. V průběhu měsíce prosince bude na pověřených obecních úřadech k dispozici informativní leták se základními informacemi pro občany, kteří jsou příjemci stávajících dávek sociální péče.

Od 1. ledna 2007 budou mít občané možnost žádat o tři nové dávky pomoci v hmotné nouzi. Jde o příspěvek na živobytí, který nahrazuje dávku sociální péče vázanou na sociální potřebnost, o doplatek na bydlení, který spolu s příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory řeší pomoc při úhradě nákladů spojených s bydlením, a o mimořádnou okamžitou pomoc, která reaguje na některé specifické situace občanů v hmotné nouzi, spojené s nedostatkem finančních prostředků.

Přitom každý občan má nárok na poskytnutí základního sociálního poradenství od příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi. V jeho rámci budou občanovi poskytnuty informace vedoucí k řešení jeho situace, popřípadě k předcházení vzniku situace hmotné nouze.
Mgr. Vladimír Vokál – vedoucí oddělení styků s veřejností MPSV ČR

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami