Internet má čím dál víc pomáhat v léčbě nemocí

PRAHA, 7. – 8. prosince 2006 se bude v pražském hotelu Diplomat konat Mezinárodní konference v rámci projektu Síť podpory vzdělávání ve zdravotní telematice a eZdraví...

7. – 8. prosince 2006 se bude v pražském hotelu Diplomat konat Mezinárodní konference v rámci projektu Síť podpory vzdělávání ve zdravotní telematice a eZdraví.

České zdravotnictví se bude čím dál víc „internetizovat“. Pacienti i lékaři díky novým informačním technologiím najdou na internetu více kvalitních informací, které potřebují.

Internet, eZdraví a zdravotnická telematika jsou hlavními tématy konference MEDTEL 2006, na kterou se 7. a 8. prosince do Prahy sjedou lékaři a další odborníci z celé Evropy.

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D. chce na konferenci ukázat, jakou cestou se jeho pracoviště vydalo, aby se z něj stala „bezpapírová“ nemocnice. MUDr. David Marx, Ph.D. ze 3. lékařské fakulty v Praze na konferenci povede diskusi na téma „Kvalita ve zdravotnictví – pravda, mýty, slepé uličky.“

Hlavní organizátor konference MUDr. Petr Struk představí projekt „Síť podpory dalšího vzdělávání ve zdravotní telematice a eZdraví“, který má za úkol vybudovat v Česku fungující propojení mezi pacienty, lékaři ale i jednotlivými zdravotnickými zařízeními prostřednictvím nejnovějších informačních technologií.

Mezinárodní konference MEDTEL 2006 bude již čtvrtou konferencí s tématem zdravotnické telematiky, která je organizována každé 2 roky v Praze. Konference se uskuteční v hotelu Diplomat ve dnech 7. – 8. prosince 2006. Záměrem konferencí MEDTEL je prohlubovat česko-evropské kontakty a napomáhat procesu účelné integrace České republiky do Evropské Unie. Zúčastní se jí i další přední čeští i zahraniční odborníci, jako MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu a Dr.Jean-Claude Healy, zástupce ředitele Světové zdravotnické organizace WHO. Současně konference periodicky dokumentuje úspěšnou účast MEDTEL, o.p.s., ale i dalších českých řešitelů na evropských projektech a aktivitách v oblasti eZdraví / eHealth.

Konference je součástí projektu „Síť podpory vzdělávání ve zdravotní telematice a eZdraví”, který je realizován s podporou strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR. Tento projekt vede odborné konsorcium, složené ze zástupců obecně prospěšné společnosti na podporu zdravotnické telematiky MEDTEL o.p.s., 1. lékařské fakulty UK, Oddělení medicínské informatiky Ústavu informací AV ČR, Hospodářské komory hl. m. Prahy a dvou pražských podniků, zabývajících se zdravotnickou telematikou, IMA s.r.o. a APROKS s.r.o.

V rámci konference bude v hotelu Diplomat v Praze 6 zorganizována dne 7.12.2006 od 13.00 hod. v salonku Paris tisková konference, na které bude možno klást otázky předním domácím i zahraničním účastníkům konference MEDTEL 2006. Pro účastníky je připraveno občerstvení a malá pozornost od organizátorů. Více informací Zora Vidovencová, vidovencova@medtel.cz, nebo na tel.: 604 843 890.

Tiskovou zprávu připravil:

Mgr. Jan Hauser, Hospodářská komora hl. m. Prahy, nám. Franze Kafky 7, Praha 1, tel.: 224 818 197-8

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami