Akce RUBÍNu v roce 2007

Informace RUBÍN Centra pro pacienty s RS v Pardubickém kraji a okolí...

Informace RUBÍN Centra pro pacienty s RS v Pardubickém kraji a okolí

V Pardubicích byl v roce 2006 zaveden systém větší spoluúčasti pacientů na své léčbě. Program byl plně podporován městem, krajem, zdravotními pojišťovnami a Krajskou nemocnicí.

Každý pacient měl možnost
– jednou týdně cvičit pod odborným dohledem, chodit do bazénu a na koně,
– jednou za 14dní relaxovat pod rukama sportovního maséra a pokud v daném roce nebyl pacient v lázních, tak se mohl 21dní účastnit rekondičních pobytových akcí s relaxačně rehabilitačním programem.

Všechny akce byly dotovány 75% pro členy Rubínu, Rosky, SPCCH, SMS, CAA, Prosazu a vozíčkářů.

Vybrané účastnické poplatky byly využity i na financování vánočního koulení a dvou společenských večerů ( Šarz a IXIclub).

Protože řady pacientů rostou a nám vzrostl počet klientů na dvounásobek a objem financí od státní správy (dotace) zůstal nezměněn, tak v tomto roce pro zachování služeb vzroste spoluúčast pacienta. Zvýšení by se mělo pokrýt z nového příspěvku podle sociálního zákona.V novém systému sociálního zabezpečení má každý pacient právo výběru svých služeb podle potřebnosti.

Nabídka služeb RUBÍN CENTRA zůstává nezměněna, vše je smluvně zajištěno včetně cen loňského roku. Změna nastává v členských příspěvcích

RUBÍN – 1000,- Kč/rok nový člen ( 400,- Kč zápisné+ 600,- Kč členský příspěvek)
600,- Kč/rok členský příspěvek na rok 2007

Roska Pardubice – 600,- Kč/rok pro pacienty z Pardubic
300,- Kč/rok pro ostatní roskaře, kteří se nemohou účastnit pravidelných každotýdenních akcí

Pacienti s RS organizovaní v SPCCH, CAA, Ligy vozíčkářů, Prosazu, Spid handicapu, SONSU, Apolenky a reg. org. Rosky platí příspěvky u svých organizací a platí pro ně stejná pravidla účasti na akcích RUBÍNU. Smluvně zajištěno.

Upozornění
Pro členy SMS, i když jsou postižení RS, výše uvedené neplatí – není uzavřená dohoda mezi organizacemi.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami