KURZY PRÁCE S PC

Praha, Centrum PARAPLE pořádá kurzy práce s počítačem a softwarovým vybavením „Projekt David“...

Centrum PARAPLE pořádá ve spolupráci s Nadací Charty 77 – Kontem Bariéry a Českým vysokým učením technickým kurzy práce s počítačem a softwarovým vybavením „Projekt David“.

A) Základní kurzy
Cílem těchto kurzů je seznámit se s počítačem a jeho základním ovládáním, naučit se pracovat s nejpoužívanějšími programy. Kurzy jsou určeny především úplným začátečníkům, kteří dosud s počítačem nepracovali, dále jsou určeny i lidem, kteří sice již nějaké zkušenosti s prací na počítači mají, ale s počítačem spíše bojují nebo si chtějí prohloubit své znalosti či procvičit jeho ovládání (zejména užívají-li kompenzační pomůcky).

Základy PC aneb Co je to za bednu

Kurz obsahuje popis základního technického a programového vybavení počítače. Základy práce s informacemi a systémy. Cílem je zbavit se strachu a předsudků.

Kancelářský software

Kurz je zaměřen zejména na MS Office 2003 a jeho základní funkce. Účastníci se naučí používat počítač pro denní potřebu. Náplní kurzu budou základy psaní textu a práce s ním, tvorba tabulek, prezentací a malých databází. Předpokladem pro účast na tomto kurzu je základní znalost ovládání počítače.

Hurá na Internet a Multimédia

Kurz Vám pomůže procitnout z nevědomosti pomocí obrovské spousty informací, jež skýtá internet, objasní Vám základní principy internetu a práce s ním. Naučíte se psát a používat e-mail. Seznámíte se s multimédii (hudba, video, obrázky) a naučíte se s nimi pracovat. Předpokladem pro účast na kurzu je základní znalost ovládání počítače.

Ovládání PC stokrát jinak

Jde o doplňkový kurz určený zejména lidem s omezenou hybností horních končetin, kteří mají problémy s manipulací s počítačem. Kurz je individuální a bude probíhat buď souběžně s jiným počítačovým kurzem či samostatně (např. během rehabilitačního pobytu, ambulantně apod.). Cílem je nalézt vhodné nástroje či kompenzační pomůcky pro práci s počítačem.

B) Pokročilé kurzy

Jde o kurzy navazující na Základní kurzy. Mají za cíl prohloubit Vaše znalosti jednotlivých programů a podrobněji probrat možnosti využití výpočetní techniky. Tyto kurzy by měly přispět ke zvýšení šancí jejich absolventů na trhu práce, zejména na administrativních pozicích. Předpokladem účasti na těchto kurzech je absolvování základních kurzů nebo dostatečná znalost dané problematiky.

MS Word

Kurz je zaměřen na tvorbu rozsáhlejších dokumentů v programu MS Word obsahujících obrázky, tabulky, nadpisy, rejstříky, obsahy, citace a další prvky. Po absolvování kurzu byste měli být odborně připraveni na pracovní uplatnění na administrativní pozici.

MS Excel

Kurz je zaměřen na řešení složitějších úloh obsahujících třídění, řazení, odkazování atd. Součástí bude i tvorba funkcí, grafů a nastínění možností jejich použití. Absolventi kurzu by měli být schopni se profesně uplatnit nejen na administrativních pozicích.

Multimédia v počítači

Kurz Vás zasvětí do dynamicky se rozvíjejícího oboru. Multimédia spojují svět hudby, videa, fotografie, internetu a mobilních technologií. Kurz je zaměřen na základy práce s multimédii, tvorbu a vypalování vlastních CD a DVD, připojení externích zařízení k PC a práce s nimi, základy technologie Bluetooth, Infraportu, WiFi.

C) Odborné kurzy

Jedná se o specializované kurzy, jejichž cílem je zvýšení pracovní kvalifikace účastníků. Tyto kurzy jsou zaměřeny na programy sloužící k tvorbě internetových stránek, k výrobě grafických materiálů (letáků, časopisů, reklam), ke správě počítačových sítí a na tvorbu programů.

a) Internet – vše pro tvorbu webových stránek

HTML

Kurz je zaměřen na výklad programovacího jazyka HTML, ve kterém jsou psány internetové stránky. Je určen začátečníkům, kteří chtějí umět využít všech možností tvorby statických webových stránek a rozumět jejich zdrojovému kódu. Znalost jazyka HTML je také důležitá pro pokročilejší tvorbu webových stránek. Předpokladem pro účast na tomto kurzu je základní znalost práce s internetem a multimédii.

XHTML + CSS

Cílem kurzu je seznámit účastníky s jazyky pro definování struktury (XHTML jako následníkem HTML) a vzhledu (CSS) webových stránek a jejich úlohou v současném webovém designu. Účastník se dozví leccos o publikování na internetu, používaných prohlížečích webových stránek a základními pravidly a postupy při návrhu vzhledu webových stránek. Předpokladem pro účast na tomto kurzu je znalost základů jazyka HTML (např. absolvování kurzu HTML).

PHP

Kurz je zaměřen na tvorbu dynamických webových stránek, jejichž programy ve formě skriptů jazyka PHP jsou zpracovávány na straně serveru. Součástí kurzu je i tvorba skriptů pro přístup k datům uloženým v databázi MySQL a jejich následné prezentaci na webových stránkách. Takto vytvořené stránky mohou reagovat na přání uživatelů internetu, zodpovídat jejich dotazy, automaticky se aktualizovat dle zadaných informací apod. Předpokladem pro účast na tomto kurzu je znalost základů jazyka HTML (např. absolvovaní kurzu HTML) a znalost základů programování v libovolném programovacím jazyce (nejlépe programovací jazyk C).

Java script

Kurz je zaměřen na tvorbu programů ve formě Java skriptů prováděných na straně klienta prohlížejícího si webové stránky. Java skript umožňuje webovým stránkám interaktivně reagovat na požadavky a chování klienta. Předpokladem pro účast na tomto kurzu je znalost základů jazyka HTML (např. absolvovaní kurzu HTML) a znalost základů programování v libovolném programovacím jazyce (nejlépe programovací jazyk C++).

Flash

Program Macromedia Flash umožňuje tvorbu interaktivních součástí pro webové stránky nebo i celých webových stránek. Program pracuje především s vektorovou grafikou a textem. Díky tomu mohou mít obrázky a animace překvapivě malou velikost, při jejich vysoké kvalitě a snadném vytvoření. Předpokladem pro účast na tomto kurzu je znalost základů jazyka HTML (např. absolvovaní kurzu HTML).

b) Sítě – kurzy zaměřené na spravování počítačových sítí.

PHP+SQL

Kurz je zaměřen na instalaci, návrh a tvorbu tabulek databáze a správu serveru MySQL. Předpokladem účasti na tomto kurzu je alespoň základní znalost operačního systému Linux a jazyka PHP (např. absolvovaní kurzu Linux a PHP).

Linux

Kurz obsahuje seznámení se s operačním systémem Linux, s jeho instalací, nastavením a základy administrace. Předpokladem tohoto kurzu je alespoň základní znalost hardware počítače.

c) Programování – kurzy zaměřené na tvorbu vlastních programů

Python

Python je moderní multiplatformní programovací jazyk s velice příznivým poměrem „cena/výkon“. Je vhodný pro začátečníky a syntakticky příliš nevychází z C. Lze v něm psát krátké skripty i poměrně složité grafické aplikace. Pokud má již někdo zkušenosti s programováním, bavilo ho to a chtěl by zkusit něco sexy, je Python správnou volbou.

Java

Jedná se o jemný úvod do programování v jazyce Java. Po seznámení se základy jazyka budou nastíněny možnosti programování GUI aplikací a apletů pro www stránky včetně jednoduchých příkladů. Jedná se o pokročilý a náročný kurs, účastníci musí umět odpovědět na následující otázky ano.

– Vím, co je to OOP (objektově orientované programování)

– Již jsem se v životě setkal se syntaxí vycházející s jazyka C.

– Mám určité zkušenosti s některým z následujících jazyků: C++, PHP, Python, C#, pokročile JavaScript nebo podobným jazykem podporující OOP.

C++

Kurz je zaměřen na objektové programování v jazyce C++. Kurz obsahuje tvorbu objektů a objektových tříd a pro ně vytvořených metod. Dále obsahuje tvorbu grafických aplikací pro OS MS Windows a Linux. Předpokladem účasti na tomto kurzu je dobrá znalost programování v programovacím jazyce C, Java nebo podobném. Kurz je ze všech programovacích kurzů nejnáročnější, takže účastníci musí taktéž splňovat podmínky uvedené pro kurz Java.

d) Grafika – kurzy zaměřené na tvorbu obrázků pro webové stránky, letáků a časopisů, výkresů

Photoshop

Kurz je zaměřen na tvorbu obrázků, úpravy a retušování rastrových obrázků. Kurz obsahuje výklad ovládání jednotlivých nástrojů, filtrů a efektů programu. Dále obsahuje metody a postupy používané při tvorbě a úpravách obrázků.

Illustrator

Kurz je zaměřen na tvorbu a úpravy vektorových obrázků. Kurz obsahuje tvorbu a nastavení vzhledu a vlastností jednotlivých objektů.

CorelDraw

Kurz je zaměřen na tvorbu a úpravy vektorových obrázků. Kurz obsahuje tvorbu a nastavení vzhledu a vlastností jednotlivých objektů.

InDesign

Kurz je zaměřen na tvorbu letáků a časopisů. Kurz obsahuje výklad metod a zásad práce s textem a grafikou pro účely grafické prezentace.

D) Kurz digitální fotografie

Náplní kurzu je práce s digitálním fotoaparátem, základní úpravy a zpracování fotografie pomocí grafických programů, založení vlastního webového prostoru a prezentace fotografií v něm, možnosti tisku, zasílání fotografií do fotolaboratoře pomocí internetu. Vlastní fotoaparát a základní znalost HTML výhodou nikoli podmínkou.

E) Speciální Kurzy

Nadace Charty 77 – Konto Bariéry ve spolupráci se společností Microsoft Czech republic v rámci projektu „Počítače proti bariérám“ nabízí možnost absolvování nových ICT kurzů. Kurzy jsou zakončeny zkouškou a získáním celosvětově uznávaného certifikátu společnosti Microsoft. Cílem projektu je rovněž zvýšení kvalifikace postižených.

MOS – Microsoft Office Specialist

Certifikace jednotlivých aplikací MS Office na dvou úrovních (začátečník, pokročilý):

– Microsoft Word

– Microsoft Excel

– Microsoft Outlook

– Microsoft PowerPoint

– Microsoft Access

– Microsoft Project

Kurzy na úrovni začátečník probíhají v češtině, materiály jsou a zkoušky probíhají v angličtině. Obtížnost zkoušky cca na úrovni ECDL. Před certifikací je možné absolvovat speciální přípravné kurzy (v rozsahu cca 5 dní) a testy nanečisto, E-learningová podpora.

MCP – Microsoft Certified Professional

Kurz je určen těm, kdo se chtějí stát specialisty v ICT technologiích. V nabídce je velké množství specializací s certifikací. Všechny kurzy jsou v AJ. Před samotnou certifikací rovněž může proběhnout přípravný kurz na zkoušku, e-learningová podpora.

Bližší informace na http://www.microsoft.com/cze/traincert/mcp/

Termín kurzu v roce 2007Název kurzu
15. 1. – 19. 1.Photoshop
29. 1. – 2. 2.CorelDraw
5. 2. – 9. 2.HTML
5. 3. – 9. 3.Multimédia v počítači
19. 3. – 23. 3.Kancelářský software
26. 3. – 30. 3.InDesign

KONTAKT:

Svaz paraplegiků – Centrum Paraple (www.paraple.cz)
Ovčárská 471
108 00 Praha 108 – Malešice
tel.: 274 771 478, 274 777 973
fax: 274 001 313
e-mail: paraple@paraple.cz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami