Nadace rozvoje zdraví vyhlašuje veřejnou soutěž

Tématické zaměření projektů musí vycházet ze Zaměření programové podpory rozvoje zdraví nebo sociální oblasti, vyhlášených nadací, nebo jinak výrazně přispívat k řešení problémů v těchto oblastech...

Nadace rozvoje zdraví, Karviná, vyhlašuje v souladu se statutem nadace a usnesením č. 4/06 správní rady nadace

VEŘEJNOU SOUTĚŽ pro rok 2007 o nadační příspěvek Nadace rozvoje zdraví na projekty rozvoje zdraví nebo sociální oblasti v Moravskoslezském kraji

( Předpokládaný termín zahájení realizace projektů je rok 2007. )

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěže se mohou účastnit občanská sdružení, charitativní organizace, církevní právnické osoby poskytující zdravotnické nebo sociální služby, obecně prospěšné společnosti, základní školy, mateřské školy a obdobné rozpočtové nebo příspěvkové organizace veřejnoprávních institucí.

Tématické zaměření projektů musí vycházet ze Zaměření programové podpory rozvoje zdraví nebo sociální oblasti, vyhlášených nadací, nebo jinak výrazně přispívat k řešení problémů v těchto oblastech.

Projekty musí splňovat podmínky uvedené v Pokynech pro předkladatele projektů, tj. zejména zabezpečit finanční spoluúčast, odbornou garanci realizačních výkonů a objektivní hodnocení jimi dosažených efektů. Upřednostňované budou projekty s horizontem podpory do 3 let.

K hodnocení budou postoupené projekty došlé v termínu pro podání projektů a z nich ty, které splňují podmínky této soutěže. Souhrnný list projektu a rozpočet se předkládají v 6 vyhotoveních.

KONEČNÝ TERMÍN PRO PODÁNÍ PROJEKTŮ

28.2.2007 poštou na adresu sídla nadace

( Jako datum podání se hodnotí datum poštovního razítka. )

HARMONOGRAM A PODMÍNKY UDĚLENÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

Ukončení výběrového řízení je organizováno do tří měsíců od konečného termínu pro podání projektů, tj. do 31.5.2007. Nadace si vyhrazuje právo tento termín prodloužit.

Výběr projektů pro poskytnutí nadačního příspěvku přísluší správní radě nadace.

Návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku se zasílá předkladatelům projektů, které uspěly ve výběrovém řízení, do jednoho měsíce od ukončení výběrového řízení.

První splátka nadačního příspěvku bude zaslána na účet předkladatele vyhodnoceného projektu do jednoho měsíce od podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami