Startuje 3. ročník grantového řízení Fondu T-Mobile

Uchazeči mohou získat max. částku 100 tis. Kč na svůj počin, který musí být realizován v období mezi 1. červencem 2007 a 30. červnem 2008....

Ve spolupráci s Nadací VIA a Komunitní nadací Euroregionu Labe opět otevírá své dveře projektům týkajících se místního rozvoje a sociálních komunitních služeb. Ty se budou ucházet o celkovou částku 3,1 mil. Kč. Stejně jako v uplynulých letech jsou finanční prostředky určeny především pro regiony, kde T-Mobile působí a dlouhodobě je podporuje, tedy Praha 11, Královéhradecko a Lounsko. Žadatelé se mohou o přidělení nadačního příspěvku ucházet do pátku 27. dubna 2007.

„Zaměřujeme se na menší projekty, které se přímo dotýkají obyvatel v “našich” regionech. Dva roky zkušeností jasně ukazují, že se nám daří plnit náš cíl: stát se dobrým sousedem, kterému není lhostejné, co se v jeho okolí děje,“ říká Jitka Chocová, manažerka společenské odpovědnosti T-Mobile.

Uchazeči mohou získat max. částku 100 tis. Kč na svůj počin, který musí být realizován v období mezi 1. červencem 2007 a 30. červnem 2008. Do grantového řízení Fondu T-Mobile se mohou přihlásit české nevládní neziskové organizace, místní samosprávy, příspěvkové organizace, které se ve svých projektech zaměřily na zlepšení sociálního, kulturního a životního prostředí či na aktivity vytvářející alternativní nabídku komunitních sociálních služeb.

O příspěvek se mohou ucházet ty organizace, které mají ve třech uvedených regionech sídlo, nebo v nich prokazatelně působí, a budou tam realizovat přihlášený projekt.

Na konci března jsou pro zájemce z jednotlivých regionů připraveny konzultační dny. Podrobné informace a odpovědi na všechny otázky získají žadatelé:

  • z okresu Louny: 27. března 2007 od 14,00 hodin v Zákaznickém centru T-Mobile, Louny, Komenského náměstí 2540
  • z okresu Hradec Králové: 28. března 2007 od 14,30 hodin v Zákaznickém centru T-Mobile, Hradec Králové, Collinova 420
  • z městské části Praha 11: 29. března 2007 od 14,00 hodin na centrále T-Mobile Praha-Roztyly, Tomíčkova 2144/1

Také letos budou mít zaměstnanci T-Mobile možnost zúčastnit se grantového řízení. Stejně jako v loňském ročníku mohou vyzvat neziskové organizace, které sami dobře znají, aby podaly žádost o grant, k níž připojí vlastní doporučení. „Pilotní projekt byl pro nás velmi inspirativní. Jsem velmi ráda, že naši pracovníci budou moci podpořit dobrou věc také v tomto grantovém řízení,“ uvádí Jitka Chocová.

Kompletní informace o grantovém řízení pro okres Louny, Hradec Králové a městskou část Praha 11, včetně plného textu vyhlášení a formulářů žádostí o grant jsou k dispozici na internetových stránkách www.lepsisvet.cz, www.nadacevia.cz a www.komunitninadace.cz. Na stejném místě je i seznam podpořených projektů z uplynulých dvou ročníků.

Zdroj: Fond T-Mobile

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami