NRZP sbírá 1 milión podpisů pro osoby se zdravotním postižením

Kampaň zahájilo v lednu 2007 Evropské fórum zdravotně postižených, kterého je NRZP členem. Kampaň potrvá do konce září letošního roku a jejím cílem je shromáždit 1 milión podpisů na podporu Evropské směrnice pro osoby se zdravotním postižením...
Cílem kampaně 1 milión pro zdravotně postižené je získat 1 milión podpisů na podporu Evropské směrnice pro osoby se zdravotním postižením. Podpis můžete přidat i elektronickou cestou.
SBÍRÁME 1 MILIÓN
PODPISŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Vážení kolegové a přátelé,
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR si Vás tímto dovoluje oslovit a požádat o spolupráci na kampani ‚1million4disability‘ nebo ‚1 milión pro zdravotně postižené‘.
Kampaň zahájilo v lednu 2007 Evropské fórum zdravotně postižených, kterého je NRZP členem. Kampaň potrvá do konce září letošního roku a jejím cílem je shromáždit 1 milión podpisů na podporu Evropské směrnice pro osoby se zdravotním postižením. Jestliže se nám podaří v celé Evropě (27 členských státech EU, přistupujících zemích, Norsku a Islandu) získat milión podpisů občanů uvedených států, bude možné předložit Evropské komisi a Evropskému parlamentu iniciativu, tedy návrh Evropské směrnice pro zdravotně postižené, neboť tím budou splněny podmínky, požadované v takovém případě evropským komunitárním právem.
Evropská směrnice, jejíž návrh EDF připravuje už od roku 2000 a kterou se dosud nepodařilo prosadit, zajistí rovná práva všem občanům Evropské unie – ať už v oblasti přístupu k informacím, školství, dopravě, apod. Důležité je, že se jedná o jeden komplexní dokument; dosud se práva osob se zdravotním postižením řeší pouze v jednotlivých oblastech pomocí jednotlivých nařízení či směrnic. Období, než by se tímto způsobem dosáhlo ochrany práv osob se zdravotním postižením ve všech oblastech života, by se tak značně protáhlo. Směrnice bude celou problematiku řešit celkově a bude zavazovat členské státy k implementaci této legislativy do vnitrostátního práva. Kromě toho byla schválena úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením a již nyní je jisté, že Česká republika a celá Evropská unie k úmluvě přistoupí. K následné ratifikaci úmluvy bude nutné podle této legislativy upravit právní řád na evropské i národní úrovni a k tomu by právě směrnice mohla dobře posloužit a celý proces značně usnadnit.
NRZP ČR kampaň oficiálně zahájila 19. března tiskovou konferencí. Na internetových stránkách NRZP můžete také nalézt odkaz (www.1million4disability.eu/form_cz.asp?langue=EN), kde je možné podepsat petici elektronicky a nalezete tam také všechny potřebné informace o kampani i v českém jazyce.
V příloze k tomuto dopisu Vám zasíláme petiční arch a úvodní informace k celé kampani. Věříme, že se do iniciativy aktivně zapojíte a přispějete tak k získání 21 124 podpisů za Českou republiku a především společně dosáhneme potřebného 1 miliónu podpisů, které pomohou změnit život miliónům osob se zdravotním postižením v celé Evropské unii.
Získané podpisy na oficiálních podpisových arších zasílejte prosím na adresu: Veronika Půrová, NRZP ČR, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, a to nejpozději do 15. září 2007.
Děkujeme za spolupráci.
Václav Krása
Předseda NRZP ČR
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami