Informace pro klienty s RS

1 milión podpisů na podporu Evropské směrnice pro osoby se zdravotním postižením...

V posledních dnech jste možná obdrželi následující text s možností přihlášení k petici

1 milión podpisů na podporu Evropské směrnice pro osoby se zdravotním postižením. Jestliže se nám podaří v celé Evropě (27 členských státech EU, přistupujících zemích, Norsku a Islandu) získat milión podpisů občanů uvedených států, bude možné předložit Evropské komisi a Evropskému parlamentu iniciativu, tedy návrh Evropské směrnice pro zdravotně postižené, neboť tím budou splněny podmínky, požadované v takovém případě evropským komunitárním právem.

Evropská směrnice, jejíž návrh EDF připravuje už od roku 2000 a kterou se dosud nepodařilo prosadit, zajistí rovná práva všem občanům Evropské unie – ať už v oblasti přístupu k informacím, školství, dopravě, apod. Důležité je, že se jedná o jeden komplexní dokument; dosud se práva osob se zdravotním postižením řeší pouze v jednotlivých oblastech pomocí jednotlivých nařízení či směrnic. Období, než by se tímto způsobem dosáhlo ochrany práv osob se zdravotním postižením ve všech oblastech života, by se tak značně protáhlo. Směrnice bude celou problematiku řešit celkově a bude zavazovat členské státy k implementaci této legislativy do vnitrostátního práva. Kromě toho byla schválena úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením a již nyní je jisté, že Česká republika a celá Evropská unie k úmluvě přistoupí. K následné ratifikaci úmluvy bude nutné podle této legislativy upravit právní řád na evropské i národní úrovni a k tomu by právě směrnice mohla dobře posloužit a celý proces značně usnadnit.

Evropskou směrnici pro osoby se zdravotním postižením se nám zatím nepodařilo získat. Nemůžeme Vás zatím seznámit se zněním tohoto dokumentu a proto je na každém jestli bez přečtení výše zmiňované směrnice ji podpoří svým podpisem. Vedení RUBÍN centra a poradny RS možná podpoří výzvu , ale až po prostudování příslušného dokumentu.

Zatím máme k dispozici následující texty:

n Překlad publikace Evropské komise o sankcích v legislativě členských zemí EU v souvisosti s implementací směrnic 43 a 78. (doc)

n Zpráva o činnosti EDF květen – září 2004 (pdf), (doc)

n Výroční zpráva Evropské ho fóra zdravotně postižených květen 2003 – duben 2004 (pdf), (doc)

n Zahraniční situační zpráva za rok 2003 – Poslání Evropského fóra zdravotně postižených a národních rad organizací zdravotně postižených (doc), (zip)

n Charta pro 3. tisíciletí (doc), (zip)

n Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (doc), (zip)

n Evropský sociální program (doc), (zip)

n Charta evropských práv (doc), (zip)

n Dopis Dr. Arthura O´Reillyho národním tajemníkům Rehabilitation International (doc), (zip)

n Evropský parlament hlasoval pro Evropu bez barier pro zdravotně postižené

n závěry summitu v Nice (doc), (zip)

n závěry summitu ve Stockholmu (doc), (zip)

n Madridská deklarace(doc), (zip)

n Klíčové prvky politiky EU a pochopení jejího dopadu na osoby se zdravotním postižením – doprava (doc)

n Klíčové prvky politiky EU a pochopení jejího dopadu na osoby se zdravotním postižením – strukturální fondy (doc)

n Klíčové prvky politiky EU a pochopení jejího dopadu na osoby se zdravotním postižením – komunikační technologie (doc)

n Klíčové prvky politiky EU a pochopení jejího dopadu na osoby se zdravotním postižením – sociální začleňování (doc)

n Klíčové prvky politiky EU a pochopení jejího dopadu na osoby se zdravotním postižením – zaměstnanost (doc)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami