P O Z V Á N K A na JARNÍ TVOŘIVÝ WORKSHOP

PRAHA, ve dnech 27. a 28. 4. 2007 proběhne workshop zaměřený na zdravotně postižené jednotlivce a společnosti zaměstnávající tyto osoby...

pořádán v rámci projektu„Podaná ruka“

ve dnech 27. a 28. 4. 2007

pod laskavou záštitou MUDr. Milana Cabrnocha, poslance Evropského parlamentu

Motto projektu Podaná ruka:

„Handicap neznamená že nepatřím mezi Vás“

Proč?
Seznámit širší veřejnost s prací zdravotně postižených, která dosahuje vysoké úrovně profesionality a měla by se tedy dostat do většího povědomí veřejnosti.

Neméně podstatným cílem je představení společností, které se problematikou zdravotně postižených zabývají, ať už v oblasti vzdělávání, rekvalifikace, asistence, zaměstnávání, nebo zajištění uplatnění v profesním životě v jiných společnostech. Představení úspěšně zrealizovaných projektů zaměřených na problematiku zdravotně postižených.

Pro koho?
Zaměření workshopu na zdravotně postižené jednotlivce a společnosti zaměstnávající tyto osoby
Zdravotně postiženým „šikovným rukám“ nabízíme prostor na zahradě Centra práce pro zdravotně postižené k prezentaci a názorné ukázce vlastní tvorby (pokud to činnost vystavovatele dovoluje) a prodeje vlastních výrobků.

Společnostem, které se zabývají zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, ale i jednotlivcům z řad zdravotně postižených nabízíme možnost vlastní prezentace v prostorách vzdělávacího centra.
Představení realizovaných projektů se zaměřením na problematiku zdravotně postižených osob.

Zaměření workshopu pro společnosti, které se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením nezabývají.
Společnostem, které se běžně zaměstnáváním osob se zdravotním postižením nezabývají, představíme práci těchto osob. Dále budeme informovat o možnostech zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Workshop bude mít několik částí, které po dobu trvání budou probíhat souběžně:
– seminář o problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením
– představení společností, které se zabývají zaměstnáváním a prací se zdravotně postiženými
– možnosti uplatnění se na trhu práce jako zdravotně postižená osoba
– ukázka prací společností zaměstnávajících více jak 50% osob se ZP, chráněných dílen nebo jednotlivců
– poradna zaměstnávání osob se zdravotním postižením

KDY? Od pátku 27. do soboty 28. dubna 2007, každý den od 9:00 hod do 20:00 hod

KDE? V Centru práce pro zdravotně postižené B.P.T. spol. s r.o. Praha 4, Bohuslava ze Švamberka 4 ( zasedací místnost, kavárna, zahrada

za B.P.T. spol. s r.o. Vás srdečně zve
Lenka Kohoutová
ředitelka společnosti

více na www.ibpt.cz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami