Zdravotně znevýhodnění úspěšně realizovali „Jarní tvořivý workshop“

PRAHA, Tématem bylo vzdělávání, rekvalifikace a názorná ukázka práce zdravotně postižených osob...

V Centru práce pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany na Praze 4, Bohuslava ze Švamberka 4, proběhl ve dnech 27. 4. – 28. 4. 2007 „Jarní tvořivý workshop“, pod záštitou a osobní aktivní účastí MUDr.Milana Cabrnocha – poslance Evropského parlamentu.

Pozvání přijala a vystoupila paní Ivana Staňková místostarostka MČ Prahy 4, Mgr. Hana Halová veřejný ochránce práv uživatelů sociálních a sociálně zdravotních služeb Magistrát hl.m. Prahy, Ing. Jaroslav Zika prezident Unie Roska v ČR, Michal Rada místopředseda komise pro sociální politiku a další.

Nelze opomenout účast zástupců Úřadu práce hlavního města Prahy včele s ředitelem Ing. Ivanem Chomátem, kteří se s problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením dnes a denně setkávají.

Diskutovalo se nad problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Tématem bylo i jejich vzdělávání, rekvalifikace a názorná ukázka práce zdravotně postižených osob.

Bylo představeno několik již úspěšně realizovaných projektů zaměřených na tuto problematiku mezi nimi i projekt Podaná ruka, který je realizován právě v Centru práce pro zdravotně postižené spoluobčany.

Jarní tvořivý workshop představil společnosti, které se touto problematikou zabývají, ať už v oblasti vzdělávání, rekvalifikace, asistence, zaměstnávání, nebo zajištění uplatnění v profesním životě v jiných společnostech.

Mezi společnostmi, se představila pořadatelská organizace B.P.T. spol.s.r.o., provozovatel Centra práce. Za hosty jmenujme společnosti BONA o.p.s., ESET-HELP,o.s., Neslyšící CZ,o.s. APPN – Agentura profesního poradenství pro neslyšící, TyfloCentrum Praha o.p.s., Koalice pro zdraví, Asistence, DUHA, SALET o.s. a další.

V zahradě Centra práce bylo tak možné sledovat přímo při práci keramiky, tkalce, korálkáře, výrobu vitráží, ale také hotové výrobky jako např. svíčky, cínové sklo, keramiku, šperky, obrazy, a mnoho dalších výrobků, které mají již na první pohled vysoký punc profesionality.

Cílem setkání bylo představit širší veřejnosti práci handicapovaných osob.

Jarní tvořivý workshop tímto ukázal, jak profesionální může být a je práce zdravotně postižených spoluobčanů.

Pro handicapované sloužil workshop jako nabídka možného pracovního uplatnění.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami